Djeca-savjetnici pravobraniteljice za djecu na radionicama u Valbandonu

Djeca-savjetnici pravobraniteljice za djecu na radionicama u Valbandonu

 

Valbandon_malaU Valbandonu kod Pule od 9. do 11. rujna 2011. održan je godišnji sastanak članova Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS). U Valbandon je stiglo 18 djece iz Osijeka, Zagreba, Splita Šibenika, Rijeke i Pule. Tijekom tri dana oni su, zajedno s pravobraniteljicom Milom Jelavić i njezinim suradnicima, sudjelovali u radionicama o pravima djece i participaciji djece u društvu i definirali svoj akcijski plan rada za sljedeće razdoblje.

U subotu, 10. rujna, organiziran je razgovor s državnom tajnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Dijanom Vican, a tom su prilikom članovi MMS-a iznijeli svoje viđenje problema u području odgoja i obrazovanja, postavili brojna pitanja, a i sami su nudili rješenja koja bi Ministarstvo moglo primijeniti kako bi se u školama više poštovala prava djece. Teme razgovora bile su: arhitektonske prepreke u školama koje onemogućuju pristup djeci s teškoćama u razvoju, neodgovarajući kriteriji upisa u srednje škole i neprovođenje profesionalne orijentacije, slabosti nastave tjelesne i zdravstvene kulture, udžbenici, državna matura, nedovoljno poticanje rada Vijeća učenika u školama, nedostatak zdravstvenog odgoja i mnoge druge.

Istog dana održana je radionica o važnosti participacije djece u društvu, u kojoj  su MMS-ovci bili u prilici promišljati vlastiti aktivizam i rad za opće dobro. Analizirali su pritom mogućnosti djelovanja kroz: sagledavanje problema, prepoznavanje razine na kojoj se taj problem rješava (obiteljska, školska, razina lokalne zajednice, nacionalna…), načina djelovanja i komunikacije, mogućih akcija, kao i prepoznavanje partnera i saveznika u tim akcijama. Kako oblikovati svoje prijedloge i pretočiti ih u akciju, ali i kako ne odustajati od njih kad naiđu na prepreke. Radionicu su vodili iskusni aktivisti Biserka i Mladen Momčinović iz Centra za građanske inicijative Poreč.

Sljedećeg dana, po sličnom modelu, djeca su izradila svoj Akcijski plan, koji, slijedom dosadašnjih aktivnosti MMS-a, obuhvaća područja Odgoj i obrazovanje, Nasilje nad i među djecom i mladima, Zdravlje te Mediji i Internet. Time su zapravo ipriredila svoje prijedloge pravobraniteljici za djecu za djelovanje na navedenim područjima. Njihove poruke i stajališta pravobraniteljica će iznositi i zastupati u svojim preporukama institucijama i tijelima vlasti.

Mrežu mladih savjetnika čini ukupno 25 djece u dobi od 14 do 17 godina iz raznih krajeva Hrvatske, koji putem elektroničkog foruma raspravljaju o pojedinim pitanjima vezanim za prava djece i savjetuju pravobraniteljicu za djecu. Oni se uglavnom sastaju po regijama, u uredima pravobraniteljice za djecu u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a najmanje dva puta godišnje sastaju se svi zajedno. Smisao ovih sastanaka je koordinirati rad, utvrditi koja su zajednička stajališta djece o pojedinim pitanjima, dogovoriti pravila u radu MMS-a (koja postavljaju djeca) i suradnju sa sličnim europskim organizacijama. Predstavnici MMS-a svoja su stajališta predstavljali i na sastancima Europske mreže pravobranitelja za djecu u Strasbourgu i Belfastu u proteklih godinu dana. Kroz svoj forum MMS-ovci već više od godinu dana iznose svoja mišljenja te tako pomažu Uredu pravobraniteljice za djecu.

Na taj način nastoji se osigurati veća vidljivost i uključenost stajališta djece i mladih u rasprave i donošenje odluka koje se tiču zaštite njihovih prava i interesa. Time se ostvaruje pravo djece na sudjelovanje u društvu (participacija djece, članak 12. Konvencije o pravima djeteta), a ujedno ih se priprema i za preuzimanje sve aktivnije uloge u zajednici i kasnije kad budu odrasli građani.