Djeci s razvojnim teškoćama nužne su rane intervencije

Djeci s razvojnim teškoćama nužne su rane intervencije

UNICEF-ov ured za Hrvatsku predstavio je 13. listopada 2020. rezultate prve sveobuhvatne “Analize usluga rane intervencije u Hrvatskoj”. Za djecu s razvojnim teškoćama ključno je da imaju podršku stručnjaka od najranije dobi. Podrška koju dobiju na vrijeme za njih znači priliku da razviju svoj puni potencijal i postanu aktivni članovi društva. Međutim, mnoga od njih ostaju bez stručne pomoći zbog obiteljskog straha od stigme, siromaštva ili zato što žive u ruralnim područjima gdje su im te usluge teško dostupne.

U Hrvatskoj je 24.169 djece u dobi do pet godina koja su potencijalni primatelji usluga rane intervencije, ali samo jedno od osmero takve djece dobiva potrebne usluge. Postoji 47 programa rane intervencije koju koristi 2914 djece. Oko 10 posto obitelji uključenih u programe žive u ruralnim područjima, a za 85 posto njih usluge su predaleko od domova.

Čak 45 posto obitelji ne uključuje se u programe rane intervencije zbog stigme povezane s teškoćama/invaliditetom. Rezultati pokazuju i da 15 do 25 posto obitelji uključenih u usluge rane intervencije živi u siromaštvu.

Analizu je proveo RISE institut (SAD) uz podršku hrvatskog Ministarstva zdravstva.

U UNICEF-u ističu da su prve godine života od iznimne važnosti za razvoj djeteta, a posebno rani razvoj i rana intervencija kod rizične djece, bez obzira da li se radilo o biološkim čimbenicima kao što su perinatalna oštećenja mozga i rijetke bolesti, ili o socijalnim rizicima.

Upoznata s potrebom interdisciplinarnog pristupa i nalaženja sustavnog rješenja, Vlada RH osnovala je Povjerenstvo za ranu intervenciju u djetinjstvu i Izvršnu radnu skupinu za izradu Nacionalnog strateškog plana za razvoj rane intervencije u djetinjstvu, što bi trebao biti temelj za uspostavu i razvoj sustava rane intervencije u djetinjstvu, izradu stručnih smjernica, standarda i procedura za programe rane intervencije.

Predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Regina M. Castillo, predstavljajući rezultate Analize, upozorila je na geografsku nejednakost u dostupnosti programa i potrebu za širenjem usluga. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak podsjetila je da Konvencija o pravima djeteta naglašava pravo djeteta s teškoćama u razvoju na ranu podršku te je upozorila na zabrinjavajuće podatke o broju djece koja zbog izostanka usluga neće razviti vlastite potencijale. Rekla je i kako je Analiza ujedno i pomoć Vladi i Povjerenstvu za ranu intervenciju u djetinjstvu u donošenju nacionalnog strateškog plana te izradi Akcijskog plana, smjernica i standarda za usluge rane intervencije.

Analizu je komentirao i ministar zdravstva Vili Beroš, uvjeren da bi se kroz razdoblje od pet do sedam godina mogla ostvariti potpuna nacionalna pokrivenost usluga rane intervencije te osigurati dostupnost tih usluga, bliže domu djece s razvojnim teškoćama i razvojnim rizicima.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević nužnim je ocijenila ulaganje dodatnih napora na razvijanju programa prilagođenih potrebama djece, dobnim skupinama i okolnostima u kojima žive. “Stoga je potrebno na usluge rane intervencije u djetinjstvu gledati kao na usluge visokog prioriteta s ciljem razvijanja koordiniranih i multisektorskih strategija zasnovanih na pravima djece”, poručila je pravobraniteljica za djecu. (Izvor i foto: Hina)