Dječja prava i koronavirus

Dječja prava i koronavirus

Zbog izbijanja epidemije bolesti izazvane koronavirusom i primjene nužnih zaštitnih mjera za njezino suzbijanje, životi su nam se od 19 ožujka 2020. potpuno promijenili u svim područjima, što se izravno odrazilo na položaj i dobrobit djece. U proteklim tjednima obratili su nam se mnogi roditelji i drugi odrasli koji se skrbe o djeci, a i sama djeca, s upitima, pritužbama i zabrinutostima u odnosu na zaštitu prava djece u izvanrednim okolnostima.

Bilo je upita o tome: kako osigurati brigu o djeci ako roditelji moraju odlaziti na posao, kako će djeca ostvarivati kontakte s roditeljem s kojim ne stanuju, kako zaštititi djecu od nasilja u obitelji, kako se u novim uvjetima ostvaruju prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, pravosudno zaštitna, socijalna i ekonomska prava, pravo na odmor i slobodno vrijeme, kako dobiti psihološku podršku i pomoć u stresnim okolnostima te osigurati djeci sva ostala prava. U većini slučajeva uputili smo ih na mrežne stranice na kojima se dnevno obnavljaju aktualne informacije i upute u vezi s organizacijom zaštite interesa djece, održavanjem nastave na daljinu i slično.

Također smo iznijeli svoja stajališta te ih izvijestili o preporukama koje smo u proteklih nekoliko tjedana uputili nadležnim ministarstvima u vezi s pojedinim pitanjima, aktualnim u izvanrednim uvjetima zbog pandemije. Sve naše preporuke koje se na to odnose istaknute su u našoj rubrici Koronavirus i prava djece. U toj rubrici objavili smo i stajališta stručnjaka za zaštitu dječjih prava iz Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC-a i smjernice UNICEF-a o zaštiti djece s teškoćama u razvoju. Posebno ističemo stajalište UN-ovog Odbora za prava djeteta – o zaštiti prava djece u uvjetima suzbijanja panemije COVID-19, u kojem se poziva države da u vremenu krize ne izgube iz vida Konvenciju o pravima djeteta koja ih, među ostalim, obvezuje da prilikom donošenja mjera uvijek na prvom mjestu razmotre kako će se one odraziti na djecu te da zaštite najbolji interes djeteta.

U želji da pomognemo djeci i onima koji se skrbe o njima donosimo pregled pojedinih pitanja i poveznica na kojima se mogu naći detaljnije informacije. Preporučujemo da se informacije u vezi s epidemijom redovito prate na stranici https://www.koronavirus.hr/.

Kako razgovarati s djecom o koronavirusu

Djeca trebaju dobiti odgovarajuće informacije o tome što je koronavirus i kako se trebamo ponašati da bismo sebe i druge zaštitili od zaraze, ali na način koji će biti primjeren njihovoj dobi i zrelosti, kako ih ne bismo prestrašili i uznemirili. Trebamo im objasniti zašto smo trenutačno prisiljeni živjeti drukčije nego inače, trebamo im pomoći da prihvate nužne promjene, ali i učiniti najviše što možemo da im osiguramo nužno potrebne aktivnosti i sadržaje, uključujući igru, opuštanje i podršku u stresnim okolnostima. Ta složena zadaća ponajviše je na roditeljima i onima koji provode najviše vremena s djecom, a kao pomoć dobro će im doći stručni savjeti psihologa o tome kako pružiti podršku djeci u vrijeme epidemije.

O tome kako organizirati zajedničko obiteljsko vrijeme i igru s djecom više doznajte ovdje. Ilustrirane materijale i slikovnice za djecu o koronavirusu te savjete za roditelje pronađite ovdje.

Zaštita zdravlja – opće informacije

U slučaju zabrinutosti za zdravlje djeteta, roditelji se trebaju obratiti pedijatru ili obiteljskom liječniku. Ako imaju dvojbi oko specijalističkih pregleda na koje su djeca već naručena, osim konzultacije s pedijatrom ili obiteljskim liječnikom djeteta, upućujemo ih da se obrate izravno zdravstvenim ustanovama u kojima su imali zakazani termin. Većina bolnica je objavila osnovne informacije za pacijente o načinu rada u uvjetima epidemije COVID-19, ali pacijente upućuju i na mogućnost da im se izravno obrate u slučaju potrebe za dodatnim informacijama.

Telefonski brojevi (po županijama) na kojima se mogu dobiti informacije vezane za zdravlje i psihosocijalnu podršku mogu se naći na poveznici https://www.koronavirus.hr/vazni-brojevi/56

Sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u odnosu na COVID-19 dostupne su ovdje.

COVID-19 i pravo djeteta da roditelj boravi uz njega u bolnici

Pravobraniteljica za djecu primila je pritužbe roditelja i stručnjaka o tome da se, zbog mjera suzbijanja epidemije COVID-19, u pojedinim bolnicama onemogućuje boravak roditelja uz dijete, kao i da se ne ostvaruje patronažna zdravstvena skrb o novorođenčetu. Pogotovo zabrinjavaju prijave o prekidu kontakta majke s dojenčetom, što dovodi i do prekida dojenja.

I zdravstveni i drugi stručnjaci potvrđuju da su boravak roditelja uz hospitalizirano dijete, bolesno ili tek rođeno, kao i dojenje vrlo važni i korisni za dijete. Iako izvanredne okolnosti, poput pandemija, nužno zahtijevaju i posebne mjere i ograničenja, one u svakom slučaju moraju biti utemeljene na aktualnim stajalištima stručnjaka te je o njima nužno obavijestiti i poučiti roditelje.

Stoga je pravobraniteljica uputila preporuku Ministarstvu zdravstva da se provjeri kakva je praksa u bolnicama u pogledu omogućavanja boravka roditelja uz dijete, posjeta djetetu i dojenja tijekom bolničkog liječenja djeteta, te u pogledu patronažne skrbi o novorođenčadi u aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Pozvala je da se prilikom određivanja pravila bolnica u vezi s time uvaže najnovija stajališta domaćih i stranih stručnjaka o bolničkom liječenju djece, novorođenčadi i dojenju, s obzirom na COVID-19, te da se roditelje o tome informira uz pouku o mjerama opreza. Više o preporuci pročitajte ovdje.

Gdje potražiti psihološku podršku

Niz ustanova i organizacija ponudile su pružanje psihološke podrške građanima u aktualnoj krizi zbog epidemije, a njihovi stručnjaci dežuraju na telefonima svakoga dana uključujući i vikende. Među njima su Hrvatski Crveni križ, koji nudi psihološku podršku osobama u izolaciji, Hrvatsko psihološko društvo, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i drugi. Svi brojevi po županijama i gradovima dostupni su na poveznici https://www.koronavirus.hr/savjeti/350.

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba poziva roditelje da se u slučaju zabrinutosti za emocionalno stanje djeteta obrate na mail info@poliklinika-djeca.hr.

Zaštita djece od nasilja i zanemarivanja

Izvanredne prilike, strah i zabrinutost zbog očuvanja zdravlja, radnih mjesta i osiguranja osnovnih uvjeta preživljavanja, nužna reorganizacija načina života obitelji uz ograničene socijalne kontakte, nažalost, mogu biti i okidač za širu pojavu obiteljskoga nasilja. Istodobno se, prema uputama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, rad centara za socijalnu skrb odvija uz ograničenja u provođenju mjera obiteljsko-pravne zaštite i mjere pojačane brige i nadzora, što može otežati zaštitu djece u rizičnim obiteljskim situacijama. Zato je pravobraniteljica pozvala na izradu smjernica za provedbu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, u slučajevima prijava nasilja i zanemarivanja u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj pandemijom. Više o preporuci možete pročitati ovdje.

Stručnjaci i inače upozoravaju na iznimno povećane rizike te pozivaju na intenzivnu primjenu mjera za zaštitu djece od nasilja u obitelji. Tome je usmjerena i aktualna kampanja “Iza vrata” koja se provodi u Hrvatskoj.

Prava djeteta iz domene socijalne skrbi

Odgovore na niz konkretnih pitanja iz područja socijalne skrbi općenito i ostvarivanja socijalnih prava, a tako i o zaštiti prava i dobrobiti djece, na svojim je stranicama objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku. Odgovori na pitanja mogu se pronaći ovdje.

Škola u vrijeme koronavirusa – nastava na daljinu 

Primili smo brojna pitanja i pritužbe roditelja čim je obustavljena redovna nastava u školama i započela nastava na daljinu. Zato je krajem ožujka pravobraniteljica za djecu uputila preporuku Ministarstvu znanosti i obrazovanja u kojoj je pozvala na zaštitu najboljeg interesa djece u nastavi na daljinu. Preporuku možete pročitati ovdje. Trenutačno se aktualne informacije i upute mogu pratiti na portalu Ministarstva znanosti i obrazovanja Škola za život, gdje se nalaze odgovori na česta pitanja građana. Niz važnih informacija može se naći i na https://mzo.gov.hr/vijesti/koronavirus-vazne-informacije-3583/3583.

Zaštita dobrobiti romske djece u doba pandemije

Iako kriza izazvana pandemijom COVID-19 pogađa svu djecu, njome su posebno pogođene ranjive skupine djece, poput djece pripadnika romske nacionalne manjine. Osim nepovoljnih životnih uvjeta u mnogim romskim naseljima, romski učenici susreli su se s brojnim izazovima u pohađanju nastave na daljinu. Mnoga romska djeca nemaju svoje računalo, laptop ili tablet ni pristup internetu, a neka nemaju ni struju, a ni televizor pa uopće ne mogu sudjelovati u nastavi u ovim novim okolnostima. Dodatni problem je i neprilagođenost programa “Škole na Trećem” za romske učenike (ali i za učenike drugih nacionalnih manjina) te nepostojanje sadržaja pomoću kojih bi se romskim učenicima omogućilo dodatno usvajanje hrvatskog jezika ako ga još ne poznaju dovoljno. Zato je pravobraniteljica za djecu preporučila Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Agenciji za odgoj i obrazovanje da, u suradnji s drugim tijelima, stručnjacima i predstavnicima Roma, zajednički kreiraju učinkovita rješenja radi cjelovite zaštite prava romske djece u uvjetima pandemije COVID-19. Više o preporuci možete pročitati ovdje.

Zaposleni roditelji i briga o djeci

Na samom početku primjene izvanrednih mjera mnogi roditelji obraćali su nam se zbog teškoća u usklađivanju svojih obveza na radnom mjestu i obveze skrbi o djeci koja više nisu mogla pohađati školu ili vrtić. U želji da im pomognemo pozvali smo Vladu RH i Nacionalni stožer civilne zaštite da se uključe u zaštitu najboljeg interesa djece zaposlenih roditelja, a više o preporuci možete pročitati ovdje. Roditeljima predlažemo da konkretne informacije potraže na stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,  gdje mogu naći odgovore na upite o radnim odnosima i davanju podrške roditeljima u slučaju izvanrednog stanja https://mrms.gov.hr/vijesti/odredjivanje-mjesta-i-nacina-obavljanja-rada-radnika-u-slucaju-izvanrednog-stanja/11640, te konkretno u okolnostima proglašene epidemije COVID-19 https://mrms.gov.hr/pristup-informacijama-16/najcesca-pitanja-i-odgovori/radni-odnosi-u-okolnostima-proglasene-epidemije-covid-19/11648.

Očuvati kontakt djeteta s roditeljem u uvjetima razdvojenosti

Izvanredne okolnosti zbog kojih je bilo nužno ograničiti kretanje građana dovele su i do situacija u kojima djeca ne mogu redovito održavati kontakte s roditeljem s kojim ne stanuju ili su od njega privremeno odvojena zbog raznih razloga. Pravobraniteljica je stoga pozvala odrasle koji se skrbe o djeci da nipošto ne zanemare pravo djeteta na očuvanje tih kontakata. U vezi s time uputila je javno priopćenje i pozvala roditelje koji ne žive zajedno da se, u razdoblju u kojem zbog izvanrednih ograničenja nije moguće organizirati posjet i boravak djeteta kod drugog roditelja, potrude kako bi se ti kontakti odvijali barem putem digitalnih uređaja i/ili telekomunikacijskih sredstava – telefona, Skypea, WhatsAppa, Vibera i sl. Poruku upućenu roditeljima možete pročitati ovdje.

Zbog pandemije otežan je položaj još jedne osjetljive skupine djece, a to su djeca čiji su roditelji u zatvoru, koja se sada uopće ne mogu viđati sa svojim očevima i majkama koje su prije posjećivali u zatvorima. Zato je pravobraniteljica uputila preporuku Upravi za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa da što je više moguće osigura mogućnost telefoniranja i video kontakta zatvorenika s njihovom maloljetnom djecom. Više o preporuci možete pročitati ovdje.

Pritom valja imati na umu da video kontakt ne može nadomjestiti zagrljaj roditelja, susret uživo i vrijeme koje dijete provodi u igri i bliskosti s roditeljem, ali u ovom trenutku to je jedna od mogućnosti da se održi kontinuitet odnosa s roditeljima.

Djeca i funkcioniranje pravosuđa u vrijeme epidemije

Okolnosti izazvane epidemijom, a u Zagrebu dodatno i posljedicama potresa, nužno zahtijevaju i usklađivanje i unapređivanje rada sudova, pogotovo u području zaštite dobrobiti djece. Zato je pravobraniteljica uputila preporuku Ministarstvu pravosuđa da se u najvećoj mogućoj mjeri osigura ažurno postupanje sudova u svim postupcima koji se odnose na djecu. Više o preporuci možete doznati ovdje.

Prije odluke o povratku u škole osigurati uvjete za zaštitu djece

Potaknuta najavom da će se od 11. svibnja 2020. omogućiti rad predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda, kao i rad posebnih razrednih odjela te nastava za djecu s teškoćama u razvoju koja imaju odobrene pomoćnike u nastavi, pravobraniteljica za djecu obratila se Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i pozvala na žurnu izradu preporuka i uputa o načinu provedbe te mjere. Upozorila je da donošenje odluke o povratku dijela djece u dječje vrtiće i škole otvara mnoga pitanja zaštite njihovih prava i dobrobiti, s obzirom na brojne rizike, osobito za najranjivije skupine, te poručila da podržava postupni povratak i normalizaciju života, ali ne na štetu djece. Podsjetila je i na to da se proteklih mjeseci primjenjuju određena rješenja koja omogućuju da se u dječjim vrtićima i školama organizira program za onu djecu koju zaposleni roditelji ne mogu zbrinuti na drugi način. Stoga, kako bi se svu djecu zaštitilo od potencijalnih rizika, dodatnih opterećenja i nesigurnosti, a vodeći računa o njihovom najboljem interesu, pravobraniteljica predlaže da se razmotri daljnje zadržavanje tih ustrojenih dežurstava te da se ova nastavna godina završi u obliku nastave na daljinu, tj. online nastave. Više o preporuci pročitajte ovdje.

Učinimo sve što možemo da bismo zaštitili djecu u prometu

S obzirom na popuštanje mjera u borbi protiv koronavirusa i polagano vraćanje normalnom životu od kraja travnja, što će očekivano dovesti i do povećanja mobilnosti građana, pravobraniteljica za djecu upozorila je na ranjivost djece kao sudionika u prometu te pozvala sve odrasle na zaštitu djece te na opreznu i sigurnu vožnju i poštovanje prometnih pravila. Imajući u vidu najavu mogućeg početka rada dijela predškolskih ustanova i škola, apelirala je na osnivače škola da, ako započne rad odgojno-obrazovnih ustanova, organiziraju prijevoz djece na siguran način i u skladu s epidemološkim mjerama. U svojem javnom priopćenju poručila je: Sigurnost djece u prometu briga je i odgovornost nas odraslih poduzmimo sve što je u našoj moći kako bi djeca ostvarila svoje pravo na sigurnost! Više o tome pročitajte ovdje.

Poziv na zaštitu prava i interesa maturanata

S obzirom na povećani broj obraćanja pravobraniteljici za djecu u vezi s problematikom polaganja Državne mature, pravobraniteljica je javnim priopćenjem pozvala na zaštitu prava i interesa maturanata zbog teškoća s kojima se susreću zbog pandemije Covida-19. Navodeći niz primjedbi i prijedloga s kojima joj se obraćaju roditelji i učenici, ona je pozvala Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja da poduzmu sve što je potrebno da maturanti budu dobro informirani, ali i da im se pomogne da uspješno polože državnu maturu u sadašnjim izvanrednim okolnostima. Učenici završnih razreda srednjih škola nalaze se pred jednom od prvih iznimno važnih životnih prekretnica koju su godinama iščekivali i u nju ulagali svoje napore, nade i očekivanja. Izvršna vlast to mora uvažiti, prepoznati iznimne teškoće s kojima se suočila ova generacija maturanata i pružiti im odgovarajuću podršku, poručila je pravobraniteljica u svojem priopćenju. Cijelo priopćenje možete pročitati ovdje.

Komentar u povodu uputa HZJZ-a za dječje vrtiće i škole

Budući da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) 30. travnja objavio Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, pravobraniteljica za djecu komentirala je njihov sadržaj, procjenjujući da su one u skladu s njezinim preporukama o zaštiti najboljeg interesa djece.

Pravobraniteljica podržava stajalište stručnjaka HZJZ-a kojim se potiče ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom na i dalje postojeće zdravstvene rizike za djecu. Također podržava stajalište HZJZ-a kojim se potiče nastavak obrazovanja učenika razredne nastave od kuće, u svim situacijama kad je to moguće, budući da će se nastava na daljinu i dalje održavati. Komentar možete pročitati ovdje.

Povratak u školu treba biti siguran za  djecu i koordiniran sa školama i roditeljima

U povodu najavljenog povratka dijela učenika u škole za 11. svibnja 2020., pravobraniteljica je upozorila da roditelji i djeca, najkasnije do petka 8. svibnja, trebaju dobiti informacije o tome kako će biti organiziran rad njihove škole i kako će se osigurati nužne epidemiološke mjere. Djeca iz područja pogođenog potresom trebaju usto biti pripremljena i za postupanje u slučaju podrhtavanja tla. Učitelji i roditelji te svi učenici moraju znati što se u rasporedu nastave na daljinu promijenilo u novom tjednu, kako će njihova učiteljica ubuduće s raditi s učenicima školi te kako i kada će se moći posvetiti onima koji su ostali kod kuće. Zato s djecom već sada treba razgovarati i pripremiti ih za promjene koje dolaze. Roditeljima i učiteljima u tome svakako trebaju pomoći školski pedagozi, psiholozi i drugi stručni suradnici. Cijelo priopćenje pravobraniteljice, objavljeno 7. svibnja, pročitajte ovdje.

Preispitati odluku o otkazivanju svih učeničkih natjecanja

U povodu Odluke Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) o otkazivanju provedbe Natjecanja i smotri učenika u 2019./2020. školskoj godini, zbog pandemije Covida-19, te time potaknutih brojnih pritužbi roditelja i učenika, pravobraniteljica je pozvala AZOO  da još jednom razmotri tu odluku te da pritom uvaži u većoj mjeri i mišljenja učenika. O tome je objavila komentar 7. svibnja. Razumijemo zabrinutost AZOO-a za zdravlje i sigurnost djece, mentora i ostalih sudionika,  istaknula je, ali budući da su za veliki broj učenika natjecanja iznimno važna mogućnost za učenje i napredovanje u određenim predmetima i područjima te da na temelju uspjeha u natjecanjima ostvaruju dodatne bodove za upis u željene srednje škole i na fakultete, mnogi učenici s pravom bi se mogli osjećati zakinutima. Više o komentaru pravobraniteljice pročitajte ovdje.

Odluku o načinu izvođenja nastave prilagoditi djeci s teškoćama u razvoju

Pravobraniteljica za djecu upozorila je 11. svibnja 2020. na nedovoljnu jasnoću preporuka o odvijanju nastave za djecu s teškoćama u razvoju (TUR), u kontekstu odluka Vlade RH o popuštanju ograničenja uvedenih zbog epidemije i omogućavanja rada škola. Iako je odlukom Vlade, od 23. travnja, bila predviđena mogućnost povratka u škole i za djecu s TUR iz posebnih razrednih odjela i onu koja imaju pomoćnika u nastavi (zbog neophodne intenzivnije stručne podrške u učenju), u kasnijim preporukama i uputama to se više nije spominjalo. Stoga je ostalo nejasno hoće li i kako će se organizirati nastava za učenike s TUR koji pohađaju predmetnu nastavu, te prava i interesi ove djece nisu na odgovarajući način zaštićeni. Više o ovoj preporuci pročitajte ovdje.

Priopćenje u povodu obveze povratka učenika razredne nastave u školu

Nakon objave odluke i uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja o povratku svih učenika razredne nastave u škole od 25. svibnja 2020., pravobraniteljica je primila brojne upite roditelja.  U svojim primjedbama roditelji su isticali da su upute zbunjujuće te da nisu sigurni u to kako postupiti i što bi bilo najbolje za djecu. U vezi s time pravobraniteljica je 22. svibnja 2020. objavila o priopćenje u kojem je istaknula da djeca svakako trebaju biti pošteđena od nesigurnosti i nesuglasica odraslih u ovim okolnostima. Ako su se već stekli uvjeti za povratak većeg broja djece u škole, tada upute za rad i zaštitu trebaju biti nedvosmislene i ohrabrujuće, navela je. Zasad te upute nisu takve,  što se može negativno odraziti na djecu, upozorila je. Podsjetila je da jasne upute i objašnjenja treba dati i djeci i roditeljima te im omogućiti i određeno vrijeme za prilagodbu novim uvjetima. Pritom se u pravu na obrazovanje ne smije uskratiti ni onu djecu koja će, zbog zdravstvenih ili drugih razloga, morati i dalje ostati kod kuće. Cijelo priopćenje dostupno je ovdje.