Dječji tjedan od 4. do 10. listopada 2021.

Dječji tjedan od 4. do 10. listopada 2021.

U Hrvatskoj se tradicionalno prvi tjedan u mjesecu listopadu obilježava kao Dječji tjedan, a prvi dan u tome tjednu kao Međunarodni dan djeteta. Svrha toga važnog datuma jest istaknuti važnost dječjih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djeteta, dodatno usmjeriti pozornost društva na potrebe djece i njihov položaj u društvu, podsjetiti nositelje vlasti i donositelje odluka da im pri donošenju odluka koje se odnose na život djece od prioritetne važnosti treba biti upravo najbolji interes djeteta.

Najbolji interes djeteta, nediskriminacija, zaštita opstanka, sigurnosti i razvoja djeteta te pravo na sudjelovanje i izražavanje mišljenja – četiri su temeljna načela Konvencije o pravima djeteta.

Proteklih dana, nažalost, niz tragičnih događaja doveo je do toga da se iznova suočavamo s pitanjem kako učinkovitije zaštititi djecu od nasilja, zaštititi njihov opstanak i razvoj, te kako osigurati da cijelo društvo i zajednica funkcioniraju kao zaštitna mreža za dijete, kao podrška, pomoć i spas. Zaštita od nasilja ponovno nam se vraća kao nedovršena zadaća i neispunjeno obećanje dano djeci. Stoga i ovom prilikom podsjećamo na preporuku pravobraniteljice za djecu o potrebi donošenja posebnog propisa o zaštiti djece od nasilja.

Nijedno dijete ne smije biti zaboravljeno, isključeno, diskriminirano u ostvarivanju dječjih prava. Taj imperativ odnosi se i na ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju u koje smo uronjeni i koje je temeljito izmijenilo djetinjstvo novih naraštaja djece – digitalnih urođenika. To od svih odraslih zahtijeva trajno učenje kako bismo ih mogli uspješnije pratiti i podržavati. Kao doprinos tome, pravobraniteljica za djecu u Dječjem tjednu organizira sastanak s predstavnicima državnih tijela na kojem će predstaviti Opći komentar UN-ovog Odbora za prava djeteta o pravima djece u odnosu na digitalno okruženje (Opći komentar br. 25), koji je svojevrsna obvezujuća “dopuna” Konvencije o pravima djeteta.

Dječje sudjelovanje ili pravo na participaciju, treba se ostvarivati kroz sva prava djeteta kao načelo. Digitalni uređaji mogu proširiti i nadograditi mogućnosti za dječju participaciju, ali ne smiju postati zamjena za aktivnosti sudjelovanja uživo u neposrednom stvarnom kontaktu s odraslima i drugom djecom. Takvu priliku će, krajem Dječjeg tjedna, imati i djeca koja su nedavno izabrana u novi saziv Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu ili MMS. Ova se mreža djece proteklih godina potvrdila kao vrijedan oblik ostvarivanja i jačanja dječjeg prava na participaciju.

Dječji tjedan bit će u cijeloj Hrvatskoj prilika za brojne aktivnosti različitih organizacija koje rade za djecu i s djecom. Ured pravobraniteljice također će organizirati susrete s djecom u školama i drugim ustanovama za djecu.

Za sve odrasle Dječji tjedan treba biti podsjetnik da su dužni pokazati i potvrditi djeci da su uvijek tu za njih i da u cijelosti preuzimaju svoje odgovornosti – i za njihovu sigurnost, i za njihovo samoostvarenje u svim područjima života – te da su dužni poduzeti sve što je u njihovoj moći kako bi se djeca osjećala sigurnom, slobodnom i sretnom.

Svoj djeci čestitamo Međunarodni dan djeteta i Dječji tjedan!