Dječje gradsko vijeće Omiša posjetilo Ured pravobraniteljice u Splitu

Dječje gradsko vijeće Omiša posjetilo Ured pravobraniteljice u Splitu

Omis.DGVSplitski ured pravobraniteljice za djecu 24. ožujka 2011. posjetili su mladi vijećnici Dječjeg gradskog vijeća grada Omiša u pratnji voditeljice Ivane Vlahović. Savjetnice pravobraniteljice za djecu Ana Pezo i Branka Reić Kukoč upoznale su ih sa radom i ulogom pravobraniteljice,  a vijećnici su njima predstavili aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća.

Mladi vijećnici savjetnicama su postavili brojna pitanja o načinima zaštite dječjih prava i ukazali na neka kršenja njihovih prava u školi. Raspravljalo se o pravima djece rastavljenih roditelja, pravima i odgovornostima djece, o nasilju među djecom, cyberbullyingu, povredama prava djece u školi, o neprimjerenim postupanjima učitelja, Pravilniku o ocjenjivanju, sadržajima za djecu u medijima, učeničkim vijećima i drugim, djeci važnim pitanjima. Na kraju susreta i djeca i savjetnice izrazili su želju za nastavkom suradnje.