Dječje gradsko vijeće Splita u posjetu Uredu pravobraniteljice za djecu

Dječje gradsko vijeće Splita u posjetu Uredu pravobraniteljice za djecu

SPLIT DGVSplitski ured pravobraniteljice za djecu 15. listopada 2015. posjetili su predstavnici Dječjeg gradskog vijeća grada Splita sa svojom koordinatoricom Anđelkom Visković. Savjetnice pravobraniteljice za djecu Ana Babić i Branka Reić Kukoč upoznale su djecu-vijećnike s ovlastima i radom pravobraniteljice za djecu, a vijećnici su savjetnicama predstavili svoje aktivnosti i projekte. S ponosom su posebno istaknuli svoj projekt “Mala splitska debata”, u kojem sudjeluju sve splitske osnovne škole.

Također su u toj prilici vijećnici predstavili svoj plan kreiranja web stranice za djecu i o djeci pod nazivom “Splitska dica grade portal – Grad Split prijatelj djece”, na kojoj bi objavljivali mnoge njima važne teme. Osim što su predstavili svoje projekte vijećnici su sa savjetnicama raspravljali o nasilju putem interneta, školskim učeničkim vijećima te drugim temama vezanim uz obrazovanje.
Na susretu je posebno bilo riječi i o problemu povreda prava djece koja prose i o problemu siromaštva te je istaknuta potreba informiranja i djece i odraslih o ovim aktualnim temama. (Foto: www.split.hr)