Dostupnost obavijesti i usluga osobama s invaliditetom

Dostupnost obavijesti i usluga osobama s invaliditetom
gluhoslijepi_2U Zagrebu je 17. ožujka 2009., u organizaciji Udruge DODIR, održan okrugli stol pod nazivom “Dostupnost i pristupačnost informacija i usluga gluhoslijepim i gluhim osobama: Može li Hrvatska kvalitetno slijediti europske/međunarodne smjernice?”. Uz brojne predstavnike udruga, ureda pravobranitelja, ministarstava i lokalne samouprave, skupu su nazočile i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Tanja Opačak.

Ratificiranjem Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, u kojoj se spominju baš gluhoslijepe osobe, zakonska je obveza država potpisnica da gluhoslijepim i gluhim osobama osiguraju dostupnost prevoditelja znakovnoga jezika. Unatoč tome, zbog duboko ukorijenjenih predrasuda, gluhosljepoća je u Hrvatskoj i dalje nepoznanica.

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR, uz financijsku podršku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, provodi projekt čiji se sadržaj odnosi na provedbu mjere Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Osigurati različite oblike pomoći na području komunikacije osobama s invaliditetom kako bi se olakšao pristup javnim objektima i prostorima otvorenim za javnost).

Svrha njihovog okruglog stola bila je pridonijeti kvalitetnijem, odgovornijem i participativnijem pristupu u procesu stvaranja javne politike prema gluhoslijepim i gluhim osobama, posebice razradi i izradi Zakona koji će prepoznati i zaštiti lingvističke i kulturološke različitosti, osiguravajući pritom dostupnost komunikacije i informacija, kao preduvjet jednakoga pristupa svim informacijama, uslugama i servisima, gluhoslijepim i gluhim osobama.

Iako je u Hrvatskoj započela s radom Stručna radna skupina za izradu Zakona, čiji je nositelj Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, okrugli stol omogućit će veće sudjelovanje ostalih zainteresiranih aktera koji mogu pridonijeti stvaranju inovativne i domaćim potrebama prilagođene politike na tom području.

U uvodnom dijelu govorili su državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan Adanić i predsjednica Udruge DODIR Sanja Tarczay. O procesu stvaranja i oblikovanja javnih politika govorio dr. Zdravko Petak s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Državna tajnica za socijalnu skrb u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Dorica Nikolić govorila je o sudjelovanju udruga u provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, te o odgovornosti njezinog ministarstva na tome području. O Europskim smjernicama za pružanje usluga prevođenja gluhim i gluhoslijepim osobama govorila je predsjednica Europskog foruma prevoditelja znakovnog jezika Maya de Wit, a članica Upravnog odbora švedske udruge gluhoslijepih osoba Linda Erikson objasnila je što zapravo znači prevođenje za gluhoslijepe osobe.

U drugom dijelu je o nastajanju politike prava na prevoditelja hrvatskoga znakovnog jezika za gluhoslijepe i gluhe osobe govorila Ivona Salaj iz Hrvatske udruge gluhoslijepih osoba DODIR, a predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade RH Luka Mađerić govorio je o odgovornosti i posljedicama u vezi s (ne)poštovanjem prava na prevoditelja u okviru ljudskih prava. Zaključno je o pravima osoba s invaliditetom govorila saborska zastupnica Vesna Škulić.