Druga konferencija “Podrškom do škole za sve”

Druga konferencija “Podrškom do škole za sve”
idemU sklopu projekta “Mobilni stručni tim – podrška uključivanju djece s posebnim obrazovnim potrebama” financiranog od Europske unije u programu PHARE 2006. u Zagrebu je 19. studenoga 2009. održana Druga konferencija “Podrškom do škole za sve”. Među njezinim brojnim sudionicima bile su pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Tanja Opačak.

Projekt Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”, u partnerstvu s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, provodio se na području Grada Zagreba, Osijeka, Rijeke, Gline i Siska te obuhvatio 10 osnovnih škola. Započeo je 2008. godine s ciljem ostvarenja redovne škole dostupne svoj djeci. Projektne aktivnosti obuhvaćale su mobilne stručne timove za sustavnu podršku učiteljima i asistentima u nastavi, asistente koji rade izravno s djecom s teškoćama te programe edukacije za predškolske stručne suradnike i učitelje. U sklopu projekta izrađeni su i provedeni programi cjeloživotnog učenja koji obuhvaćaju: vikend edukacije učitelja osnovnih škola u trajanju od 80 sati, edukacije stručnih suradnika predškolskih ustanova, iskustvene radionice za učitelje, savjetodavnu podršku mobilnog stručnog tima učiteljima i asistentima u nastavi, rad asistenata u nastavi, stručne supervizije mobilnih stručnih timova i asistenata u nastavi.

Na konferenciji je izvršni direktor Udruge IDEM Darko Kobetić istaknuo važnost osnivanja centara podrške čiji je cilj osigurati standard školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Naglasio je kako se provedbom modela edukacijskog uključivanja pomoću asistenata u nastavi i mobilnih stručnih timova podiže kvaliteta života učenika s teškoćama, ali i njihovih obitelji i vršnjaka.

Predsjednica Udruge IDEM dr. Ljiljana Igrić istaknula je da je stogodišnja praksa segregiranog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama pokazala niz nedostataka te kako je početak 21. stoljeća donio nove izazove stvaranja “društva za sve”. U Hrvatskoj se, rečeno je, situacija vrlo sporo mijenja unatoč pozitivnim propisima. Evidentiran je samo jedan posto od očekivanih 10 posto djece s posebnim potrebama, istodobno škole takvu djecu nisu spremne prihvatiti, a nastavnici nisu osposobljeni za rad s njima.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak održala izlaganje “Konvencija o pravima djeteta, Hrvatska – 20 godina poslije (koncept te usklađenost propisa i prakse u odnosu na obrazovanje djece s teškoćama u razvoju)”. Prilog radu konferencije dali su i doktorandi Studija invaliditeta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O primjerima dobre prakse i svojim iskustvima govorili su predstavnici škola uključenih u projekt, članovi Mobilnog stručnog tima, asistenti u nastavi i drugi

Konferencija je završila dodjelom priznanja i zahvalnica svim sudionicima u projektu nakon čega su organizatori zahvalili svim sudionicima, učiteljima i stručnjacima na njihovom plemenitom nastojanju stvaranja boljeg i tolerantnijeg društva u kojem je svaki učenik, bez obzira na tjelesne ili intelektualne mogućnosti, prvenstveno dijete s pravom na školovanje u redovnoj školi.