Drugi sastanak MMS-a – dogovor o istraživanju

Drugi sastanak MMS-a – dogovor o istraživanju

 MMS 2U Zagrebu je 26. travnja 2013. održan sastanak Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu – MMS-a, na kojem je sudjelovalo 23 člana MMS-a. Zajedno s pravobraniteljicom i njezinim odraslim savjetnicama, članovi MMS-a sudjelovali su u kreiranju Akcijskog plana i upitnika koji će tijekom svibnja i lipnja primijeniti u vršnjačkome istraživanju o dječjoj participaciji/sudjelovanju. Ured pravobraniteljice za djecu zajedno s MMS-om sudjeluje u Projektu o dječjoj participaciji, koji provodi ECORYS i University of the West of England, u partnerstvu s organizacijom Child-to-child Trust.

Cilj projekta je istražiti zakone, politike i praksu u EU i Hrvatskoj u vezi s participacijom djece u razlilčitim područjima života, a uz to i promicati pravo djeteta na sudjelovanje. Ove aktivnosti financira Europska unija, DG Justice Commission, kao dio Procjene zakonodavstva, politike i prakse o participaciji djece u EU. Kroz provedbu projekta želi se dobiti bolji uvid u to na koji način djeca ostvaruju pravo sudjelovanja u društvu, kakav je utjecaj dječjeg sudjelovanja u državama EU i Hrvatskoj te kakva je provedba akcija i politika koje utječu na dječje sudjelovanje u ovim zemljama. Uz angažman i provedbu projekta među odraslima, u pet europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, predviđeno je da djeca sudjeluju i kao istraživači u tzv. vršnjačkome istraživanju.  Članovi MMS-a, koji će biti nositelji istraživanja,  na sastanku su još jednom vrlo detaljno informirani o pravu djece na sudjelovanje u društvu, zatim o samom projektu u kojem će sudjelovati, a dobili su i informacije o značajkama vršnjačkog istraživanja.

Razradili su svoj Akcijski plan vezan za dinamiku istraživanja. Njih devetero će provesti vršnjačko istraživanje u sredinama u kojima žive. Odlučili su da će se njihov dio istraživanja odnositi na različite aspekte ostvarivanja prava djece na sudjelovanje u školama koje pohađaju. Sastavili su radnu verziju upitnika kojim su obuhvaćena pitanja vezana za iskustva sudjelovanja koja djeca imaju, stavove o sudjelovanju te prepreke na koje nailaze u ostvarivanju ovog prava. Ispitanici će biti u prilici dati i svoje prijedloge za poboljšanje postojećeg stanja. Upitnik je grafički uređen te je sada u fazi “pilot” provedbe u kojoj sudjeluju članovi MMS-a na njihovom zatvorenom elektroničkom forumu.

Oni će zatim, tijekom svibnja i početkom lipnja, uz podršku odraslih savjetnica, provesti vršnjačko istraživanje, nakon kojeg im predstoji obrada rezultata i sudjelovanje u pisanju izvješća. Predviđeno je pisanje dvaju izvješća, od kojih će jedno biti kraće te jezikom i stilom prilagođeno djeci, a drugo će biti opsežnije izvješće o rezultatima istraživanja, u čijem će pisanju i oblikovanju također sudjelovati članovi MMS-a. S obzirom na zgusnuti program i mnogo posla, sastanak je protekao uglavnom radno te su MMS-ovci imali vrlo malo slobodnog vremena za druženje, koje je za njih vrlo važan i privlačan dio aktivnosti MMS-a .