Edukacija sudaca o zaštiti prava djeteta

Edukacija sudaca o zaštiti prava djeteta

zivot-s-roditeljimaPrvi od tri u nizu seminara za suce u organizaciji Pravosudne akademije i UNICEF-a pod nazivom “Zaštita prava i interesa djece kod donošenja odluka o izdvajanju iz obitelji” održan je 10. i 11. studenoga 2010. u Splitu. U izvođenje seminara aktivno je uključen i Ured pravobraniteljice za djecu, i to predavanjima koje su za polaznike održale pravobraniteljica Mila Jelavić i njezina savjetnica, psihologinja Davorka Osmak Franjić.

Edukacija za suce dio je sveukupnih aktivnosti za unapređenje skrbi o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Seminar je namijenjen sutkinjama i sucima koji su neposredno uključeni u postupke i donošenje odluka o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o djeci tijekom brakorazvodnog postupka. Na seminaru je bilo prisutno 38 sudaca iz cijele dalmatinske regije. Predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu održale su izlaganje “Zaštita prava i interesa djece kod donošenja odluka o izdvajanju u obitelji”, sklopu kojeg su govorile o tri teme: Dječja perspektiva – sudjelovanje djece u sudskim postupcima; Najbolji interes djeteta i tko ga štiti u navedenim postupcima; Iskustva Ureda s obzirom na prijave kršenja dječjih prava u postupcima izdvajanja iz obitelji.

Potrebu za dodatnom edukacijom izrazili su sami suci u istraživanju iz 2008. godine. Kako bi seminarima bio obuhvaćen što veći broj sudaca, aktivnosti se nastavljaju tijekom prosinca u Zagrebu i Osijeku.