ENOC raspravljao o pravima djece u digitalnom okruženju

ENOC raspravljao o pravima djece u digitalnom okruženju

Europska mreža pravobranitelja za djecu – ENOC ove je godine za svoju središnju temu odabrala prava djece u digitalnom okruženju, s ciljem da se preciznije odrede zadaće i mogućnosti doprinosa dječjih pravobranitelja u Europi boljoj i potpunijoj zaštiti tih prava djece. Proljetni sastanak ENOC-a, održan 9. i 10. svibnja 2019. u Manchesteru (UK), bio je prigoda da se pravobranitelji iz europskih zemalja i regija susretnu, razmijene iskustva i informacije, kao i da se susretnu s istaknutim stručnjacima koji se bave temama poput: sigurnosti djece na internetu, razvoja digitalne i medijske pismenosti, zaštite privatnosti, zaštite djece od neprimjerenih sadržaja i štetnoga marketinga, kao i razvijanjem oblika participacije djece u javnom dijalogu o pravima djece. Sve ove teme raspravljane su u svjetlu temeljnih načela Konvencije o pravima djeteta, uz stalno isticanje važne zadaće – postizanja ravnoteže između dječjega sudjelovanja i zaštite djece u digitalnom svijetu.

Domaćin ovoga proljetnog seminara ENOC-a bila je pravobraniteljica za djecu za područje Engleske Anne Longfield, a uz nju su sudionike pozdravile aktualna predsjednica ENOC-a, francuska dječja pravobraniteljica Genevieve Avenard, kao i direktorica dječjeg programa BBC-a Alice Webb. Na taj način dodatno se naglasila važnost potencijala digitalnog okruženja za djecu – koje otvara iznimno bogatstvo mogućnosti za učenje, igru te društveno povezivanje i razvoj djeteta. Ali da bi dijete imalo koristi od toga, to okruženje mora biti prilagođeno njegovim razvojnim mogućnostima i potrebama, što se jako često zaboravlja u poslovnom i političkom sektoru.

ENOC stoga priprema zajedničku izjavu europskih dječjih pravobranitelja, koja bi trebala biti donesena na godišnjoj konferenciju u Belfastu, u Sjevernoj Irskoj, ove jeseni. Izradu stajališta koordinira pravobraniteljica za djecu Sjeverne Irske Koulla Yiasouma, koja je na sastanku u Manchesteru pozvala sudionike da svojim prijedlozima dopune i poboljšaju taj dokument. Doprinos ovoj temi dat će i djeca, mladi savjetnici pravobranitelja za djecu diljem Europe i njihova mreža ENYA.

Na skupu u Manchesteru izlaganja su održali vrhunski eksperti u području medijskih i digitalnih prava djece, zaštite osobnih podataka i zaštite na internetu, kao što su socijalna psihologinja dr. Sonia Livingstone, Steve Wood, John Carr, Amandine Garde, Beeban Kidron i drugi. Na sastanku su sudjelovali učenici dviju srednjih škola iz Manchestera koji su iznijeli svoje zabrinutosti i prijedloge u vezi sa zaštitom prava djece i mladih na internetu. Zajedničko je stajalište i djece i odraslih bilo kako nije cilj „maknuti djecu s interneta“, već ih zaštiti na internetu, a pritom je ključni izazov kako učinkovito obvezati sve pružatelje online usluga da osiguraju i s punom odgovornošću primjenjuju mehanizme za zaštitu djece – u skladu s njihovom dobi.

Drugi dan skupa bio je posvećen jačanju kapaciteta pravobraniteljskih institucija za zaštitu prava djece, osobito s obzirom na skupine djece u riziku, te na mogućnosti međunarodne suradnje u zaštiti djece. Bilo je riječi i o predstojećim izborima za članove Europskog parlamenta, koji također može i treba biti važna platforma za unapređivanje dječjih prava. O tome je govorila koordinatorica za prava djece u Europskome parlamentu Anna Maria Corazza-Bildt. Tom je prilikom istaknuta važnost međunarodne inicijative “Glasaj za djecu”, kojoj se pridružila i pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, čiji je cilj potaknuti buduće članove EU parlamenta da postanu “Prvaci prava djece” i predani pobornici dječjih prava u tom važnom europskome tijelu.

Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, na skupu je bila savjetnica Maja Flego.

Učenici srednjih škola iz Manchestera poručili su da mjere zaštite djece ne bi trebale biti takve da ih onemogućuju u korištenju interneta za učenje, igru, zabavu i druženje s vršnjacima