EUROCHIPS konferencija 10. – 13. svibnja u Ženevi

EUROCHIPS konferencija 10. – 13. svibnja u Ženevi

Zatvor_3Od 11. do 13. svibnja u Ženevi je održana konferencija i godišnji sastanak Europskog odbora za djecu čiji su roditelji u zatvoru EUROCHIPS-a (European Committee for Children of Imprisoned Parents). Ured pravobraniteljice za djecu pridruženi je član Eurochipsa od 2009. te je i ove godine na godišnjem susretu sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika. Opća tema konferencije bila je “Roditeljstvo i zatvor”, a kako se  ovogodišnja tema odnosila na “tajnu o roditelju u zatvoru”, naslov konferencije bio je “Reci mi gdje je tata?“.

To je uključivalo izlaganja o pitanjima: što reći djetetu o roditelju u zatvoru, što su djetetove potrebe u vezi s time, koja su njegova prava, a koja prava roditelja, što je posao stručnjaka i profesionalnih djelatnika u tome? O temi se raspravljalo iteoretski, ali i uz iznošenje praktičnih primjera i dobrih iskustava.

Organizator je bila švicarska civilna udruga Carrefour Prison iz Ženeve u partnerstvu s Eurochipsom. Mreža Eurochipsa razvija se i globalizira pa su se u 2011. u njezin rad uključile i organizacije iz Nizozemske, Brazila, Novog Zelanda, Finske i Sjedinjenih Američkih Država. Ove su godine neke organizacije od pridruženog člana postale punopravni članovi s pravom glasa, a među njima je i Ured pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, što je potvrda prepoznavanja njegovog rada i doprinosa bavljenju ovom ranjivom grupom djece i u europskim razmjerima. Uvjet za stalno članstvo bio je da organizacija tijekom tri godine bude aktivni član te da na godišnjim sastancima mreže doprinosi njezinom razvoju i unapređivanju rada.

Na konferenciji su posebno istaknuti sljedeći zaključci:

  • Za svako pojedino dijete potrebno je procijeniti kako na njega utječe roditeljev odlazak u zatvor.
  • U planiranju rehabilitacije zatvorenika treba sudjelovati i obitelj zatvorenika.
  • Zatvor bi trebao imati e-mail servis za kontakte djece i roditelja.
  • Potrebno je izraditi protokol koji se odnosi na uhićivanje i privođenje, jer se u mnogim zemljama neprimjerenim ponašanjem policije narušavaju prava djece.

 Posebno je inspirativno bilo izlaganje Alaina Bouregbe predsjednika Eurocshipsa koji je govorio o tome treba li djeci reći istinu o roditelju u zatvoru. O svom doživljaju svjedočio je i jedan otac-bivši zatvorenik. Istaknuta je važnost i višestruka korist od treninga zaposlenika za “dječje posjete” zatvoru. Vrijedno je bilo čuti i dječje želje iz istraživanja provedenog u Švedskoj. Djeca su u istraživanju rekla kako žele: više podrške, više soba za posjete, zatvor “bliže djetetu”, ljepši prostor, ljubaznije osoblje, više informacija i razgovora, više vremena za opraštanje, više vremena za posjet, lakše dobiti oca na telefon, „da mogu ostati po noći“ i “da malu djecu ne pregledavaju pri posjetu”.

Tijekom konferencije organiziran je posjet najvećem zatvoru u francuskom kantonu Švicarske Prison de Champ-Dollon, gdje su se sudionici susreli s ravnateljem i suradnicima te obišli prostor čekaonice i sobe za posjet djeteta roditelju u zatvoru. Nevladina organizacija Careffour prison prihvaćena je kao stalni suradnik u zatvoru, a izvan zatvorskog postavljena je drvena kućica u kojoj se aktivisti orgaanizacije susreću s djecom i roditeljima koji dolaze u posjet nekome u zatvoru ili trebaju informacije, podršku ili pomoć.

Također valja spomenuti da je Eurochips u prosincu 2011. postao članom mreže/platforme partnera Europske agencije za temeljna prava (FRA). Na taj način je i Ured pravobraniteljice za djecu postao članom mreže suradnika ove važne međunarodne organizacije.