EuroODIG u Stockholmu: Tko postavlja pravila za internet?!

EuroODIG u Stockholmu: Tko postavlja pravila za internet?!

 

EuroDIG-stocholm-325 208U Stockholmu je 14. i 15. lipnja 2012. održan peti po redu Europski dijalog o upravljanju internetom – EuroDIG, pod naslovom: Tko postavlja pravila za internet?!. Domaćin ovogodišnjeg EuroDIG-a bila je Švedska pošta i telekomunikacije (PTS) i Švedska Vlada, a partneri u organiziranju skupa bili su Vijeće Europe, Europski forum mladih, Europska radiotelevizijska unija (EBU) i Savezni ured za komunikacije Švicarske (OFCOM). Skup je pratila savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić.

Na EURODIG-u su otvorena brojna pitanja o kojima je izravno ili putem web prijenosa uživo i daljinskog uključivanja raspravljalo više od 600 sudionika, predstavnika različitih grupa i interesa (predstavnici vlada, javne uprave, inozemnih nacionalnih i međunarodnih agencija i organizacija, znanstvenih institucija, industrije, medija, privatnog sektora i civilnog društva, međunarodnih organizacija mladih  i drugi). Na svečanom otvaranju skupa sudionike su pozdravili glavni tajnik Vijeća Europe Thorbjorn Jagland i generalni direktor PTS-a Goran Marby. Tema na otvaranju skupa bila je Inkluzivno društvoKako ćemo dobiti europske građane, vlade i ekonomije sposobne za digitalno doba? Uz uvodni dio, prvi dan održane su još tri panel diskusije o temama: Prava intelektualnog vlasništva u digitalnom okruženju; Online privatnost: jedna veličina odgovara svima?; Poslovne inovacije, buduće tehnologije i usluge: mogućnosti i izazovi za tvrtke, korisnike i regulatore; Europska demokracija u promjeni; Javno-privatna suradnja u borbi protiv cyber-kriminala i cyber očuvanje sigurnosti?; Digitalno državljanstvo; Načela politike i prakse. Održane su i četiri paralelne radionice.

Na radionici Zaštita djeteta i osnaživanje djeteta – dvije strane iste medalje?, koju je pratila savjetnica A. Babić, istaknuta je složenost problema zaštite djece danas te potreba ažuriranja načina na koji razmišljamo o zaštiti djece. Predstavljeni su rezultati istraživanja Europske komisije “Sigurniji internet za djecu”, prema kojem 93% djece od devet do 16 godina ima pristup internetu barem jednom tjedno, a 60% svakodnevno. Djeca u prosjeku počinju koristiti internet oko sedme ili osme godine života. Mladi Europljani ostaju na internetu u prosjeku 88 minuta dnevno. Gotovo 60% djece od devet do 16 godina ima profil na društvenoj mreži, a od toga njih 26% ima javni profil, što predstavlja rizik za samo dijete i drugu djecu. Svi su se suglasili oko toga da je internet  prilika za djecu, u smislu neformalnog i formalnog obrazovanja, druženja pa i  umreženosti. No, s druge strane medalje  postoje visoki rizici koji dječja prava ignoriraju ili u najgorem slučaju povređuju on-line i oni su u stalnom porastu. Rizici su veći kad djeca bez pripreme sama koriste internet. Istraživanje pokazuje da 78% djece koriste društvene mreže stavljajući svoje osobne podatke on-line bez filtra i bez razmišljanja o rizicima. Ujedno pokazuje da je 41% europske djece naišlo na rizične situacije, od dječje pornografije do cyberbullyinga. Na radionici je istaknut problem različitosti zakona među državama, što stvara probleme, osobito kad se u  ilegalne aktivnosti uključuju djeca putem poslužitelja koji se nalaze u inozemstvu.

Posebno važnom tijekom EuroDIG-a naglašavala se potreba otvorenog dijaloga odraslih i djece,  uključivanje djece i mladih u rasprave o internetu te uključivanje djece u upoznavanje i obrazovanje odraslih o internetu.

Kao posebna gošća, sljedećeg je dana na skupu bila i švedska kraljica Silvia, koja je održala govor o zaštiti djece na internetu. Kraljica je istaknula važnost UN-ove Konvencije o pravima djeteta, osobito naglašavajući pravo djece da  izraze svoje mišljenje i njihovo pravo na  informacije – u kontekstu teme o internetu. Upozorila je na potrebu zaštite prava na privatnost i zaštitu od štetnih sadržaja. S obzirom na veliki broj djece u Europi koja provode sve više vremena na internetu, podsjetila je da roditelji i drugi odrasli, kao i društvo, moraju naći dobru ravnotežu u promicanju ideje da su djeca ključni medijski korisnici i poučavanja djece o tome kako će zaštiti svoj i tuđi integritet. Naglasila je i da posebnu pažnju valja posvetiti osjetljivim skupinama djece, npr. djeci s teškoćama u razvoju. Rekla je i kako odrasli osjećaju nesigurnost s obzirom na brzi razvoj interneta te podsjetila da im mladi mogu pomoći i pokazati kako ih mogu najbolje podržati.

Sudionici nordijskog Foruma mladih poručili su kako je važno da  mladi mogu biti prisutni na internetu i dobiti priliku za razgovor kada se raspravlja o pitanjima njihove sigurnosti na internetu.

EuroDIG 2012 imao je i pet zasebnih pred-konferencija, uključujući dvije konferencije za mlade koje su se odnosile na nove medije i internet te jednu o internetu kao katalizatoru u svijetu koji se mijenja.