Europska građanska inicijativa

Europska građanska inicijativa

Dana 9. lipnja 2011. u Informacijskom centru EU-a predavanje na temu Europske građanske inicijative održao je generalni direktor udruge „Sudjelovanje građana u javnom životu i demokracija“ (CIDEM – Civisme et démocratie) i stručnjak pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Francuske Republike i Europske komisije Cédric BLOQUET.

Na skupu, koji su organizirali Veleposlanstvo Francuske Republike i Institut za međunarodne odnose (IMO), uz potporu Udruge Alumni Europskih Studija (ALES) i Delegacije Europske unije, sudjelovala je i Tanja Opačak, savjetnica pravobraniteljica za djecu.

*Riječ je o petom predavanju iz ciklusa „Francuska – Hrvatska: partnerstvo za europske integracije“ čiji je cilj rasvijetliti glavna pitanja i izazove s kojima se Hrvatska suočava u pojedinim područjima na svome putu prema EU te informirati građane o tome što mogu očekivati od ulaska u Europsku uniju.

Pozdravne govore održali su Paolo BERIZZI, otpravnik poslova a. i. Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, Salina GRENET, otpravnica poslova a. i. veleposlanstva Francuske Republike u Zagrebu i Dr. Višnja SAMARDŽIJA, voditeljica Odjela za europske integracije Instituta za međunarodne odnose (IMO). Svi su govornici istaknuli važnost ovog predavanja kao i cijelog ciklusa u pogledu informiranja hrvatske javnosti o Europskoj uniji ali i pravima europskog građanstva u ovom ključnom trenutku samog završetka pregovora.

U svom predavanju BLOQUET je predstavio sam nastanak Europske građanske inicijative koja predstavlja inovaciju kojom se ostvaruje Europa građana a koju je omogućio Lisabonski ugovor. Ova inicijativa omogućuje jednom milijunu građana iz minimalno 7 država članica EU da izravno zatraže Europsku komisiju da predloži za njih relevantnu zakonodavnu inicijativu u području nadležnosti EU-a. Ona daje naglasak na građana kao aktera europske integracije i kao takva predstavlja odličan primjer participativne i neposredne (izravne) demokracije. Sama inicijativa stupa na snagu od 1. travnja 2012. godine i od tog će datuma Europska komisija zaprimati zahtjeve za registraciju Europskih građanskih inicijativa.

BLOQUET je pojasnio i uvjete koji moraju biti zadovoljeni za prijavu ali i provedbu ove inicijative. Za pokretanje inicijative potrebno je formirati Odbor građana, najmanje njih sedmero od kojih svaki mora biti iz različite države članice. Oni zatim svoju namjeru registriraju kod Europske komisije koja onda ima 2 mjeseca tu namjeru razmotriti. Inicijativa se može odbiti i iz tehničkih razloga, a ista ne smije biti suprotna vrijednostima EU-a, ne smije nositi ekstremna stajališta te ni u kojem smislu ne smije biti suprotna odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima, te mora biti vezana uz područje u nadležnosti Komisije. Nakon što Europska komisija registrira inicijativu kao valjanu,

Odbor građana ima 12 mjeseci za prikupljanje potpisa. Kako je ideja da se u inicijativu uključi što veći broj građana, određen je i broj od najmanje jednog milijuna, iz najmanje 7 država članica, od kojih je za svaku navedeno koliko minimalno građana mora podržati inicijativu. Podršku inicijativi mogu dati osobe koje imaju pravo glasa na izborima u državama članicama. Nakon skupljanja potpisa, iste ovjeravaju same države članice prema vlastitim procedurama, u roku od maksimalno 3 mjeseca. Nakon toga se tako verificirani prijedlog upućuje Europskoj komisiji koja se tada susreće s Odborom građana te organizira i javna raspravu. Komisija ima 3 mjeseca za donošenje odluke o prijedlogu. Plodnoj raspravi koja se odvijala nakon predavanja prethodio je komentar Igora Vidačka, predstojnika Ureda za udruge Vlade RH.

* preuzeto sa stranica Delegacije EU u RH, www.delhrv.ec.europa.eu