Europski tjedan lokalne demokracije u Splitu

Europski tjedan lokalne demokracije u Splitu

EuropaUdruga Liga za prevenciju ovisnosti, u suradnji s IV. gimnazijom “Marko Marulić” u Splitu, organizirala je, u sklopu svojih aktivnosti prevencije, niz događanja kojima se u Splitsko-dalmatinskoj županiji obilježava Europski tjedan lokalne demokracije. Središnja tema ovogodišnjeg Tjedna je “Ljudska prava u tvom dvorištu”.

U sklopu obilježavanja Europskog tjedna lokalne demokracije u Splitu su održane dvije tribine za mlade. Jedna je bila posvećena temi “Uvođenje testiranja na droge u škole”, a druga temi “Uvođenje nadzora u škole u svrhu sprečavanja nasilja”. U sklopu tih aktivnosti savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić održala je 18. listopada 2011. predavanje “Ovlasti Ureda pravobraniteljice za djecu” u prostoru Info zone u Splitu te je tom prilikom predstavila mladima instituciju pravobraniteljice za djecu i njezinu ulogu.