Fokus grupa o razvoju pedijatrijske palijativne skrbi u Hrvatskoj

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjić, prof. psihologije je 7. ožujka 2023. sudjelovala na online sastanku – fokus grupi o razvoju pedijatrijske palijativne skrbi u Hrvatskoj. Jedan od ciljeva sastanka bila je i procjena društvenog utjecaja radne verzije smjernica za razvoj pedijatrijske palijativne skrbi u Hrvatskoj koje su izrađene u sklopu projekta „Zdravstveni opservatorij.“

Na sastanku su sudjelovali stručnjaci i stručnjakinje u području palijativne skrbi s naglaskom na pedijatrijsku palijativnu skrb (članovi timova za pedijatrijsku skrb, koordinatori, liječnici, medicinske sestre, stručnjaci javnoga zdravstva, članovi Udruge za pomoć djeci i obiteljima
suočenim s malignim bolestima- Krijesnice , predstavnici akademske zajednice).

Savjetnica pravobraniteljice za djecu i ovom prilikom je naglasila kako se Ured pravobraniteljice za djecu sustavno i dosljedno zalaže za uspostavljanje standarda pedijatrijske palijativne skrbi u Hrvatskoj prema IMPaCCT standardima koji u središte stavljaju dijete i  potrebu podrške djetetovoj  obitelji. Oni podrazumijevaju multidisciplinarne, stručne timove, stalno dostupne djetetu i obitelji te usmjerene na ispunjavanje fizičkih, psihičkih, emocionalnih duhovnih i socijalnih potreba djeteta i obitelji. Savjetnica je također podsjetila na preporuku UN-ovog Odbora za prava djeteta sadržanu u Zaključnom primjedbama/komentarima o objedinjenom petom i šestom periodičkom izvješću Republike Hrvatske iz lipnja 2022. o potrebi da RH proširi i osigura stabilnu financijsku potporu za pružanje palijativne pedijatrijske skrbi, posebice izvanbolničke palijativne skrbi za djecu.