Forum mladih 16+ raspravljao o utjecaju klimatskih promjena na dječja prava

Forum mladih 16+ raspravljao o utjecaju klimatskih promjena na dječja prava

Članovi novoosnovanog Foruma mladih 16+ pravobraniteljice za djecu (FM 16+), koji su dosad sastanke održavali putem platforme Zoom, prvi su se put osobno susreli u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu 18. svibnja 2022., kako bi raspravljali o participaciji djece i njihovom uključivanju u rasprave i odlučivanje o pitanjima koja ih se tiču. Ključna tema u kojoj su se ovaj put istraživale mogućnosti dječjega sudjelovanja bile su klimatske promjene i klimatska pravda.

Ured pravobraniteljice za djecu odnedavno je, uz svoju Mrežu mladih savjetnika – MMS, osnovao još jedno konzultativno tijelo mladih, kako bi promicao učinkovitu i smislenu dječju participaciju u društvu. Novoosnovani FM 16+ čine djeca starija od 16 godina, koja su pokazala motivaciju i spremnost da surađuju s pravobraniteljicom, te da svojim idejama pridonesu unapređivanju dječjih prava i položaja djece u društvu. Na susretu u Zagrebu okupilo se 12 članova FM 16+ koji su došli iz Zagreba, Velike Gorice, Drivenika, Pazina, Splita i Šibenika.

Nakon uvodnog pozdrava pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat Dragičević, aktivnosti je vodila savjetnica Davorka Osmak Franjić, uz podršku savjetnice Maje Flego te savjetnica iz područnih ureda Ane Babić i Danijele Žagar, koje su dopratile djecu iz Dalmacije i Primorja. Članovima Foruma predstavljena je i Europska mreža pravobranitelja za djecu ENOC i novi projekt mreže europskih mladih savjetnika članova ENYA koji se bavi klimatskim promjenama i klimatskom pravdom. Također su pozvani da se uključe u online konzultacije UN-ovog Odbora za prava djeteta koji upravo priprema novi Opći komentar o utjecaju klimatskih promjena na dječja prava (Opći komentar br. 26).

Ove teme bile su im zanimljive te su uočili da klimatske promjene neminovno utječu na prava djece – na zdravlje, pristup pitkoj vodi, okoliš, slobodno vrijeme, igru i odmor, obrazovanje, resurse za pomoć djeci i slično. Na pitanje o tome kako djeca i mladi mogu komunicirati s odraslima i prenijeti im svoja opažanja i poruke, naveli su mogućnosti sudjelovanja u ekološkim inicijativama i angažiranja kroz dječja gradska vijeća pa i Europski parlament mladih, ali i upozorili da odrasli nemaju povjerenja u djecu i nisu svjesni da djeca doista mogu doprinijeti u raspravama u vezi s očuvanjem okoliša. Važno je da odrasli iniciraju i omoguće takvu komunikaciju i suradnju.

Iznijeli su i neke primjere dobre prakse iz svojih škola, poput odvajanja otpada, recikliranja, sudjelovanja u akcijama sadnje biljaka, poticanja odlaska u školu biciklom tamo gdje za to postoje odgovarajući uvjeti…

U drugom dijelu sastanka u goste im je došla poznata meteorologinja, a danas ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Dunja Mazzocco Drvar, koja je održala atraktivnu prezentaciju o klimatskim promjenama, štetnom utjecaju globalnog zatopljenja i emisija ugljičnog dioksida, te o naporima da se štetni procesi umanje i uspore, da se više koriste obnovljivi izvori energije i sl. Uz isječke iz filmova, te obilje podataka ilustrirala je zabrinjavajuće trendove,  uključujući i dezinformacije i nedovoljno razumijevanje klimatskih promjena. Naglasila je važnost informiranja mladih na pouzdanim i provjerenim znanstveno utemeljenim izvorima.

U raspravi koja je uslijedila, članovi FM 16+ istaknuli su da je važno bolje i učinkovitije educirati javnost o ovim pitanjima, pronaći načine koji će utjecati na njihove emocije i potaknuti ih na odgovorniji odnos prema okolišu, a u radu s djecom i mladima preporučili su da se više koriste radionice, igre i aktivno djelovanje na terenu, u prirodi, s vidljivim rezultatima i pozitivnim promjenama.

Ovu vrijednu raspravu članovi FM 16+ nastavit će putem elektroničkog foruma pravobraniteljice, a njihove preporuke i prijedlozi najprije će se podijeliti s ostalim mladim savjetnicima europskih pravobranitelja u ENYA projektu, a zatim će se uputiti ministarstvima te drugim važnim dionicima u Hrvatskoj, posebice donositeljima odluka u području zaštite okoliša.