Godišnja konferencija CRONSEE-a održana u Banjaluci

Godišnja konferencija CRONSEE-a održana u Banjaluci

BanjalukaPeta po redu Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (Children’s Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe – CRONSEE) održana je 20. i 21. svibnja 2010. u Banjaluci. Tema Konferencije bila je “Djeca imaju pravo na zaštitu od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja”. Susretu su, uz domaćine iz Republike Srpske, nazočili predstavnici pravobranitelja iz Srbije, AP Vojvodine, Crne Gore, Rumunjske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske te predstavnik organizacije Save the Children Norway, koja je i suorganizator skupa. U radu skupa aktivno su sudjelovali savjetnici pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj Sanja Vladović i Darko Laksar. Tijekom prvog dana skupa izlaganja su održali stručnjaci s Pravnog fakulteta u Banjaluci, državna odvjetnica (županijska razina), predstavnica udruženja građana “Budućnost” i centra za socijalnu skrb te predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Glavna tema konferencije prikazana je s osvrtom na međunarodne standarde i zakonski okvir kao temelj aktivnosti protiv seksualnog nasilja nad djecom, kroz izvještavanje o pravnim posljedicama osude, o zastari kaznenog progona, o kaznenoj evidenciji počinitelja kaznenih djela, sudskom postupku i skrbi o djeci tijekom njihova sudjelovanja u postupku kao žrtava i svjedoka, o službi za podršku djeci žrtvama zlostavljanja, o radu sigurnih kuća i centra za socijalnu skrb te općenito o kaznenoj politici.

Naglašeno je kako većina zemalja sudionika skupa (zemlje bivše Jugoslavije) imaju sličan zakonski okvir kao polaznu podlogu, ali je ipak tijekom zadnjih 19 godina došlo do različitih stavova i zakonskih rješenja glede kaznene politike, zakonskih odredbi i sankcija vezanih za kaznena djela seksualnog nasilja nad djecom. Na temelju pojedinačnih izlaganja svih sudionika lako je bilo uočiti različitosti u kaznenoj politici i pristupu problemu sprječavanja nasilja nad djecom, ulozi, mogućnostima i samom postupanju pravobranitelja u pojedinim zemljama, što je uglavnom opisano na pojedinačnim primjerima nasilja i povreda prava djece. Naglašena je korist međusobne razmjene iskustava i zakonskih rješenja za problem sprječavanja nasilja i kažnjavanja počinitelja kaznenih djela, a prihvaćena je inicijativa o ustroju jedinstvene kaznene evidencije počinitelja, kao osobito potrebna i korisna, radi sprečavanja mogućeg daljnjeg nasilja nad djecom.

Drugog dana, uz prezentacije različitih tema iz drugih zemalja, savjetnica pravobraniteljice za djecu RH Sanja Vladović prezentirala je rad “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru”. Predstavila je opsežne i sveobuhvatne aktivnosti pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj u zaštiti prava i interesa ove skupine djece od 2006. do danas i istoimeni zbornik objavljen u nakladi Ureda pravobraniteljice. Govorila je o važnosti senzibilizacije stručnjaka i javnosti za njihove potrebe, o načinima njihove zaštite, suradnji s institucijama, posebice Upravom za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa te o planiranim aktivnostima koje su usmjerene i na djecu i na zatvorenike. Izvijestila je i o aktivnostima Ureda pravobraniteljice za djecu u EUROCHIPS-u – Europskom odboru za djecu čiji su roditelji u zatvoru. Prenijela je i poziv EUROCHIPS-a ombudsmanima jugoistočne Europe za učlanjenjem u mrežu i bavljenje ovom djecom te prijedlog da aktivno obilježe prvi tjedan u lipnju koji je određen za promociju prava ove skupine djece. Pravobraniteljica za djecu u Hrvatskoj tih će dana održati web seminar za učitelje i stručne suradnike te prirediti informativni letak za roditelje i skrbnike djece čiji su roditelji u zatvoru.