Godišnja konferencija ENOC-a u Edinburgu

Godišnja konferencija ENOC-a u Edinburgu

DjecamjehuriciU Edinburgu, u Škotskoj, od 22.  do 24. listopada 2014. održana je Godišnja konferencija i skupština Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC). Tema konferencije bila je “Utjecaj siromaštva i štednje na ostvarivanje prava djece i mladih”, a uključila je više radionica s temama: ranjiva djeca, promocija dječjih prava, dječje sudjelovanje, zdravlje i blagostanje, obitelj i alternativna skrb, nasilje. Na skupu su aktivno sudjelovale pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina zamjenica Maja Gabelica Šupljika.

 

Oko 150 sudionika pogledalo je 32 filma koje su izradila djeca iz devet zemalja kroz projekt Vijeća Europe “Ugrizi štednje: dječji glasovi”, a prikazuju dječji doživljaj utjecaja siromaštva na njih. Filmovi su predstavljali različite poruke koje su karakteristične za pojedinu zemlju, ali i svu djecu  svim zemljama.

Sudionici konferencije su u malim grupama, koje su vodili članovi Škotskog parlamenta mladih, raspravljali o svom doživljaju ove medijske prezentacije, podijelili  iskustva o utjecaju siromaštva iz svoje zemlje te su djeci stvarateljima filmova napisali svoje poruke.

U malim grupama se raspravljalo i o utjecaju siromaštva na djecu, tako da su pravobranitelji devet zemalja izložili svoje stajalište o ovoj temi i vodili raspravu o tome te izvijestili cijeli skup o zaključcima svoje grupe. Pravobraniteljica Milas Klarić vodila je jednu takvu grupu s uvodnim izlaganjem pod naslovom “Siromaštvo – prepreka ostvarivanju prava djece ili samo izgovor za nedovoljan rad” (Poverty – an obstacle to realization of children’s rights or just an alibi for not working enough).

Pravobraniteljica i njezina zamjenica održale su i predavanja “Roditeljsko odbijanje cijepljenja djece – aktivnosti pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj” (Parental refusal of immunization of children – activities of the Ombudsman for children in Croatia) te “Prava djece čiji su roditelji u zatvoru – inicijative pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj i postignuti napredak” (The Rights of children of imprisoned parents – initiatives by the Ombudsman for children in Croatia and progress achieved).

Treći dan održana je opća skupština mreže s pregledom godišnjeg rada i planom za sljedeću godinu. Pozvani predavači bili su Peter Newel, nezavisni stručnjak, koji je govorio o globalnim inicijativama za zabranu tjelesnog kažnjavanja djece i Kate Philbrick iz Europske mreže organizacija za djecu čiji su roditelji u zatvoru COPE (Children of Prisoners Europe) koja je naglasila ulogu i aktivnosti hrvatskog pravobranitelja za djecu u zaštiti djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, kao i inovativnost i višegodišnji doprinos u radu ove mreže.

Pozdravljeni su novi pravobranitelji za djecu, koji su stupili na dužnost u protekloj godini, među kojima je i hrvatska pravobraniteljica Ivana Milas Klarić, te se raspravljalo o članstvu ruskog ombudsmana u ENOC-ovoj mreži, u kontekstu kršenja odredbi Statuta ENOC-a. Milas Klarić je predložila da se jasno odvoji pitanje članstva ombudsmana jedne države u mreži i pitanje kršenja prava djece u sukobima, oružanim sukobima i u politički izrazito nemirnim situacijama u državi. Prijedlog je snažno podržan od članova ENOC-a. Članice mreže su donijele i zajedničku izjavu Children and Austerity, s kojom će pravobraniteljica upoznati javnost u Hrvatskoj.