Godišnja konferencija ISSA-e u Budimpešti

Od 9. do 12. Listopada 2008. u Budimpešti je održana 9. godišnja konferencija Međunarodne organizacije Korak po korak (ISSA – International Step by Step Association) pod naslovom “Aktivno Građanstvo: Demokratska praksa i obrazovanje – od socijalno odgovornog razreda do socijalno odgovornog društva”.

 

Osnovna ideja konferencije bila je usmjerena na promociju,  izgradnju i puno ostvarivanje demokracije, što je moguće samo u svijetu u kojem sva djeca od najranije dobi uče o temeljnim načelima i vrijednostima demokracije i imaju iskustvo demokratskog okruženja. Samo praksa, odgoj i obrazovanje, ali i zastupanje djeteta i njegovih prava, mogu unapređivati demokraciju i utjecati na kvalitetu dječjeg života. “Nemoguće je naučiti djecu da budu kvalitetni građani. Treba ih ojačati i dati im mogućnost da se ponašaju, osjećaju i misle kao građani” (John Clarke, Velika Britanija).

Posebno je naglašavan odnos između prava i odgovornosti, kao novog načina razmišljanja i osnove za razvoj aktivnog građanstva.

O tome kako izgleda obrazovanje sa sadržajima aktivnog građanstva i njegovom najranijom izgradnjom izlagalo je ili raspravljalo oko 350 sudionika iz više od 70 zemalja svijeta, kroz plenarna predavanja i prosječno 15-tak radionica, prezentacija i  grupa za raspravu dnevno. Na konferenciji je sudjelovala i zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.