Godišnja konferencije Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC

Godišnja konferencije Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC

stop violence graffitiU Amsterdamu, u Nizozemskoj, od 22. do 24. rujna 2015. održana je Godišnja konferencija i skupština Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC) na kojoj su sudjelovale pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina savjetnica Gordana Filipović. Na dvodnevnoj konferenciji, čija je tema bila nasilje nad djecom, predstavnici 33 europske pravobraniteljske institucije za djecu upoznati su s aktivnostima i stajalištima UN-a, Vijeća Europe i Europske komisije o prevenciji i suzbijanju nasilja nad djecom te s rezultatima istraživanja koje je provela Europska agencija za temeljna ljudska prava (FRA).

Stručnjaci raznih profila na konferenciji su govorili o dugoročnim posljedicama zlostavljanja i zanemarivanja djece te je, među ostalim, upozoreno na velike troškove saniranja posljedica nasilja nad djecom. Dokazano je, naime, da oni koji su bili zanemarivani ili zlostavljani u djetinjstvu imaju brojne zdravstvene probleme u odrasloj dobi, čije liječenje znatno opterećuje javno zdravstvo, ali i umanjuje radnu sposobnost stanovništva. Stoga je istaknuta važnost ulaganja u prevenciju nasilja nad djecom, budući da su troškovi prevencije, u odnosu na kasnije troškove saniranja posljedica nasilja, znatno manji. Ponovno je istaknuta i važnost zakonske zabrane tjelesnog kažnjavanja djece, ali i njezine dosljedne primjene u praksi te edukacije i osvještavanja roditelja i javnosti o štetnosti takvog oblika nasilja nad djecom. Naglašeno je kako kombinirano korištenje zabrane tjelesnog kažnjavanja i provođenje javne kampanje može reducirati tjelesno kažnjavanje za 50%.
Kao primjer dobre prakse navedeno je kako je prikazivanje filma “Craying baby” za čak 70% smanjio broj slučajeva tzv. shaken baby sindroma. Upozoreno je i na važnost edukacije stručnjaka za pravovremenu reakciju na nasilje nad djetetom, kao i na dužnost prijave nadležnim tijelima.
Predstavljen je i film koji su snimila djeca iz 11 zemalja okupljenih putem projekta “Let’s talk young, let’s talk about violence”. U projektu su sudjelovala i djeca iz Hrvatske, članovi mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu MMS-a, koja su snimila kratki film u kojem su govorila o temi psihičkog nasilja i socijalne izoliranosti kao posebnog oblika nasilja.
Sudionici konferencije u Amsterdamu u malim su grupama sudjelovali na radionicama o temama “Identifikacija i prijava nasilja nad djecom” te “Suradnja pravobranitelja za djecu s koalicijama za prava djece”. Na konferenciji je usuglašen tekst zajedničke izjave članica ENOC-a o nasilju nad djecom s kojom će pravobranitelji za djecu upoznati nadležna tijela i javnost u svojim državama.
Treći dan održana je Opća skupština mreže ENOC, s pregledom godišnjeg rada i planom za sljedeću godinu. Na skupštini se raspravljalo i o aktualnoj izbjegličkoj krizi te o zajedničkom priopćenju ENOC-a. Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić založila se da zajednička izjava ne bude previše uopćen dokument, već naprotiv poziv pravobranitelja vladama država koje su uključene u zbrinjavanje izbjeglica na poduzimanje konkretnih mjera, kako djeci i njihovim roditeljima ne bi bio ograničen ulazak u pojedine države te kako bi im se pružila odgovarajuća zaštita. Upozorila je da se problemi djece ne smiju rješavati izolirano od problema njihovih roditelja te je djelovanje potrebno usmjeriti na zaštitu djece, ali i u kontekstu zaštite njihovih obitelji.