Godišnja konferencija COPE – za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

Godišnja konferencija COPE – za prava djece čiji su roditelji u zatvoru

U lipnju, mjesecu Europske kampanje za prava djece čiji su roditelji u zatvoru, u organizaciji europske mreže Children of Prisoners Europe (COPE) održano je više sastanaka i edukacija putem zoom platforme. Uobičajeno je da svake godine u lipnju jedna od zemalja članica mreže COPE organizira godišnju konferenciju s pratećim događanjima, što je ove godine trebalo biti u Leidenu u Nizozemskoj, u organizaciji udruge Exodus, ali je, zbog pandemije COVID-19, odgođeno za sljedeću godinu. Umjesto sastanaka uživo, uslijedile su intenzivne online aktivnosti, a na zoom sastancima sudjelovale su i predstavnice Pravobranitelja za djecu RH kao dugogodišnjeg člana COPE mreže, zamjenica pravobraniteljice Maja Gabelica Šupljika i savjetnica Danijela Žagar.

U četvrtak, 11. lipnja 2020., održan je sastanak Upravnog odbora COPE-a na kojem je 12 članova odbora raspravljalo o funkcioniranju i financiranju mreže te o ostvarivanju strateškog plana. Sljedećeg dana, 12. lipnja, održana je Godišnja skupština mreže na kojoj se raspravljalo o iskustvima i praksama nekih članica, kao što su online chat za djecu, dječji webinar, osnivanje europske mreže djece čiji su roditelji u zatvoru, ljetni kampovi za djecu zatvorenika, peticija za članove škotskog parlamenta i poticanje na zauzimanje za djecu zatvorenika. U izvješću predsjednice odbora i izvješću direktorice COPE mreže izneseni su i podaci o razvoju mreže tijekom godina: 2006. godine bilo je 10 članova iz osam zemalja; 2011. bilo je 28 članova iz 19 zemalja, a 2019. mreža broji 98 članova iz 32 zemlje.

Trenutačno je COPE mreža uključena kroz Child Rights Action Group (CRAG) te uz Save the Children, UNICEF i druge u pripremu za izradu EU Strategije za prava djece za sljedeće razdoblje. Ta strategija uključila bi šest prioritetnih područja, koja se nalaze u političkom programu Europske Komisije i njezine predsjednice Ursule Von der Leyen, a odnose se na klimu i okoliš, ekonomski prosperitet i socijalnu pravdu, život u digitalnoj eri, europski način života te jačanje Europe i demokracije. Sveobuhvatna strategija će uključiti i strateške ciljeve Europske komisije u odnosu na pomoć obiteljima u usklađivanju profesionalne i obiteljske uloge, u odnosu na investiranje u budućnost djece te u odnosu na zaštitu dječjih prava.

Prijedlog Pravobranitelja za djecu RH je da se u pripremu uključi i Europska mreža pravobranitelja za djecu – ENOC te da u Strategiji bude navedeno što više skupina djece koja se nalaze u osjetljivim situacijama i za koje se treba osigurati podrška. Prijedlog za uključivanje i konzultaciju ENOC-a o novoj strategiji te uključivanje djece čiji su roditelju u zatvoru, kao jedne od ranjivih skupina,  ponovili smo i na godišnjem događanju mreže Eurochild, održane online 15. lipnja 2020., čiji su članovi i Ured pravobranitelja za djecu i mreža COPE.

Na Godišnjoj skupštini mreže COPE zamjenica pravobraniteljice M. Gabelica Šupljika iznijela je inicijativu i projekt Pravobranitelja za djecu, u kojem u suradnji s novinarkom Višnjom Biti želimo prikazati razvoj brige od djeci zatvorenika, stvaranje mreže institucija, stručnjaka i organizacija za podršku te mogućnosti osiguravanja prava ove djece kao ranjive skupine. Cilj je projekta podizanje svjesnosti o potrebama i pravima djece zatvorenika kod najšireg kruga ljudi koji su u kontaktu s djecom.

Zatim je 13. lipnja održan FORUM članova, pod nazivom Forum for Reflection and Exchange: “Promoting the child-parent relationship through a Partnership Model“ & „Prison Visits for Children: the New Normal“. Na forumu su održane panel prezentacije i raspravljalo se o pružanju podrške djeci koja su odvojena od roditelja koji je u zatvoru, posebno u kontekstu ograničenja do kojih je dovela pandemija COVID-19.

Iskustva u Irskoj u pružanju podrške djeci čiji su roditelji u zatvoru i multisektorsku suradnju predstavili su predstavnici nevladine udruge Bedford Row Family Project i Irskog zatvorskog sustava te je uslijedila panel prezentacija o sigurnim posjetima bez kontakta prilagođenima djeci, kroz raspravu o problemima i rješenjima u pogledu održavanja odnosa roditelja i djeteta tijekom pandemije i nakon nje. Posebno se raspravljalo o najboljem interesu djeteta dječjem pravu na participaciju, načinu  održavanja (online) “posjeta”, financiranju posjeta te praksama u zemljama članicama mreže za vrijeme pandemije te tijekom i nakon normalizacije života.

Jedan od zaključaka bio je da treba voditi računa o najboljem interesu svakog djeteta, pružiti mogućnosti izbora te imati na umu da posjeti koje omogućava nova tehnologija ne mogu postati alternativa osobnom kontaktu djeteta s roditeljem koji je u zatvoru. Zaključeno je i da treba provesti evaluaciju iskustava roditelja i djece o posjetima u proteklim mjesecima kako bismo dobili uvid u postojeće prakse i zaključili koje od njih mogu pridonijeti poboljšanju položaja djece zatvorenika. Jedan je od prijedloga sudionika da se napravi kompilacija primjera prakse te smjernice za održavanje “neosobnih” kontakata.

Više o događanjima i ključnim porukama pročitajte na stranici mreže COPE https://childrenofprisoners.eu/. (Ilustracija: dječji crtež, izvor childrenofprisoners.eu)