Godišnja konferencija ENOC-a o utjecaju klimatskih promjena na dječja prava

Godišnja konferencija ENOC-a o utjecaju klimatskih promjena na dječja prava

U Reykjaviku na Islandu od 19. do 21. rujna 2022. održana je 26. godišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC). Uz ove aktivnosti, paralelno je održan susret mladih u sklopu projekta Europske mreže pravobranitelja za djecu ENYA FORUM 2022 pod nazivom “Let’s talk young. Let’s talk about climate justice!”. Tema ovogodišnje konferencije ENOC-a bila je klimatska pravda iz perspektive djece, a ovaj je skup bio i završni događaj ENOC-ovih godišnjih aktivnosti posvećenih toj temi. Hitnost bavljenja temom klimatske pravde iz perspektive dječjih prava proizišla je, kako je rečeno na konferenciji, iz nerazmjernog i razornog utjecaja ekološke štete na djecu danas, kao i na djecu u budućnosti.

Tijekom ove godine europski pravobranitelji za djecu okupljeni u ENOC-u, kao i mladi koji sudjeluju u Europskoj mreži mladih savjetnika pravobranitelja (ENYA), intenzivno su se bavili spomenutom temom kako bi pružili vrijedne uvide vezane uz različite aspekte klimatske pravde. Među ostalim, prikupili su informacije o postojećim i nedostatnim pravosudnim mehanizmima (prevenciji, pritužbama, reparacijama, mehanizmima naknade) koji omogućuju ili onemogućuju djeci i odraslima pristup širokoj lepezi prava vezanih uz okoliš. Također su dali korisne informacije i prijedloge u vezi s dječjim angažmanom u klimatskom aktivizmu, klimatskim akcijama za ublažavanje utjecaja na okoliš i sudjelovanjem djece u ekološkoj politici i donošenju odluka. Zanimljivo je da su naglasili ključnu ulogu obrazovanja o ljudskim pravima, uključujući pravo na zdrav okoliš, kao načina osnaživanja djece da se bore za svoja prava.

Preporuke mladih o klimatskoj pravdi za sve

Mladi savjetnici ENYA-e (ENYA – European Network of Young Advisors je ENOC-ovo savjetodavno tijelo mladih u dobi od 13 do 17 godina), među kojima i članovi MMS-a iz Hrvatske, tijekom konferencije su imali intenzivne aktivnosti, uključujući i zajednički rad s odraslim sudionicima, te su uvelike pridonijeli radu ENOC-a, među ostalim i tako što su vodili različite plenarne sesije i radionice. Članovi ENYA-e zajedno su predstavili svoje preporuke o klimatskoj pravdi, koje su potvrđene na Općoj skupštini ENOC-a 21. rujna 2022. Na ovim aktivnostima sudjelovali su pravobranitelji i povjerenici za djecu iz cijele Europe i šire, predstavnici ključnih europskih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, vladinih tijela, brojni stručnjaci, klimatski aktivisti i drugi dionici koji se bave pravima djece. Preporuke mladih iz ENYA-e, bit će sastavni dio Izjave mreže ENOC-a za 2022. o klimatskoj pravdi i dječjim pravima.

Podsjećamo, mladi savjetnici su svoje preporuke prethodno pripremali s pravobraniteljima na nacionalnoj/regionalnoj razini. Zatim su se u lipnju 2022. sastali u Bilbau u Španjolskoj, na Forumu ENYA-e, na kojem se okupilo 34 mladih iz 17 europskih regija, kako bi podijelili svoja razmišljanja. Na ovim su aktivnostima tada sudjelovale Gita Špoljarić iz Slatine i Lucijana Tapalović iz Dubrovnika, članice Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu RH (MMS).

Gita Špoljarić predstavila poruke mladih iz Hrvatske

U nastavku tih aktivnosti, na godišnjoj konferenciji ENOC-a u Reykjaviku okupilo se 15 mladih savjetnika i njihovih koordinatora iz 15 europskih država ili regija: Albanije, Andaluzije, Katalonije i Baskije u Španjolskoj, Flandrije u Belgiji, Hrvatske, Estonije, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Poljske, Slovačke, Sjeverne Irske i Škotske. U dvodnevnim radionicama uz podršku stručnjaka i koordinatora aktivno su se bavili ovom temom, naročito pitanjem dječjih prava na koja se održava klimatska kriza, predstavili su svoje preporuke i cijeli proces njihovog donošenja, ulogu djece kao zaštitnika ljudskih prava, a sudjelovali su i u izradi izvješća ENOC-a o dječjim pravima i klimatskoj pravdi, kako bi se taj dokument priredio i u verziji za djecu i mlade.

Na ovim je događanjima sudjelovala Gita Špoljarić iz Slatine, kao predstavnica mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj, okupljenih u MMS-u i Forumu mladih16 +, koji su se ove godine bavili temom klimatskih promjena i klimatske pravde. Ona je aktivno sudjelovala u dvodnevnim aktivnostima ENYA-e i ENOC-a, u pratnji i koordinaciji odrasle savjetnice pravobraniteljice za djecu Danijele Žagar.

U isto vrijeme, na aktivnostima mreže i Općoj skupštini te radu Odbora ENOC-a, kao njegova članica, sudjelovala je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, koja je ponovno izabrana u članstvo toga tijela za sljedećih godinu dana.

Domaćin ovogodišnje konferencije bio je Pravobranitelj za djecu Islanda, pa su sudionici posjetili njegov Ured i imali priliku upoznati se sa specifičnostima i načinom njegova rada. Sudionicima je omogućeno i posjetiti Barnahus gdje je predstavljen rad s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, način obavljanja forenzičnog intervjua, odnosno terapije s djecom u dobi između 3,5 i 18 godina, te koordinacija stručnjaka iz različitih sustava koji su uključeni u proces utvrđivanja odgovornosti počinitelja u pojedinim događajima.

Na konferenciji je prikazan i film koji je nastao kao rezultat aktivnosti ENYA foruma u Bilbaou. Više informacija o konferenciji uskoro će biti dostupno na stranici: https://enoc.eu/enoc-2022-annual-conference/.