Godišnja konferencija i skupština ENOC-a održane u Helsinkiju

LapsiasiaFinski pravobranitelj za djecu bio je domaćin 21. godišnje konferencije i skupštine Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC (Euopean Network of Ombudspersons for Children) koje su održane od 19. do 21. rujna 2017., u Helsinkiju. Tema konferencije bila je “Poučavanje o vezama i seksualosti: ostvarivanje djetetovog prava na informaciju” (Relationship & sexuality education: implementing the right of children to be informed). Na konferenciji i u radu skupštine ENOC-a sudjelovala je i pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske Ivana Milas Klarić.

Polazište za raspravu o pristupu obrazovanju o seksualnosti za djecu i mlade bio je dokument kreiran još 2010. godine, u suradnji europskih stručnjaka i Svjetske zdravstvene organizacije, pod nazivom “Standardi obrazovanja o seksualnosti u Europi” (Standards for Sexuality Education in Europe). Svrha tog dokumenta je ohrabriti europske zemlje za uvođenje sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti ili, ako ih već provode, da prošire postojeće obrazovne programe prema holističkom načelu kako bi se njime obuhvatilo učenje o spoznajnim, emocionalnim, društvenim, interakcijskim i tjelesnim aspektima seksualnosti. Riječ je o obrazovanju koje, primjereno dobi djeteta, uključuje dobivanje informacija, izgradnju stajališta i vrijednosti te razvoj vještina stvaranja odnosa bliskosti s drugom osobom na način koji neće biti ugrožavajući ni za koga, što osobito uključuje razvoj samopouzdanja te socijalnih i emocionalnih vještina.
Na tragu tog dokumenta, na ENOC-ovoj konferenciji stručnjaci za prava djeteta raspravljali su o tome kako takvo poučavanje učiniti primjerenim različitim dobnim skupinama djece i mladih, uz preporuke ENOC-a usmjerene na osnaživanje djeteta i razvijanje samozaštitnih vještina, uključivanje sveobuhvatnog obrazovanja o seksualnosti u rano i osnovnoškolsko obrazovanje, uključivanje zdravstvenih radnika kao podrške djeci, kao i praćenje koliko države izvršavaju svoje obveze u omogućavanju pristupa djece ovome obrazovanju.
Posebnu pažnju pravobranitelji su posvetili pitanju kako u raspravu o navedenoj temi i u kreiranje takvih programa uključiti perspektivu djece. U skladu s načelom sudjelovanja djece, predstavljen je i participacijski ENYA RIO projekt, koji se odvijao tijekom 2017., a u kojem je Mreža ENOC-ovih mladih savjetnika (ENYA – ENOC Network of Young Advisors) istraživala temu o razvoju identiteta mladih i njihovih međuvršnjačkih odnosa, uključujući i emocionalne veze. U grupnom i plenarnom radu predstavljena su konkretna iskustva pravobranitelja iz pojedinih zemalja o načinima na koje pravobranitelji mogu osigurati aktivno sudjelovanje djece u razmatranju pojedinih tema važnih za njihov život.
U završnici konferencije kreirana su i stajališta ENOC-a o temi “Poučavanje o vezama i seksualosti: ostvarivanje djetetovog prava na informaciju”, koja će uskoro biti objavljena.
Skupština ENOC-a održana je 21. rujna 2017., a tom je prilikom predstavljeno godišnje izvješće o radu te su razmatrana organizacijska pitanja ENOC-a, kao i plan za buduće tematske rasprave i aktivnosti u 2018. godini. (Foto: web stranica finskog pravobranitelja za djecu)