Godišnji sastanak mreže COPE: Održimo povezanost djece s roditeljem u zatvoru

Godišnji sastanak mreže COPE: Održimo povezanost djece s roditeljem u zatvoru

Ovogodišnji sastanak mreže Djeca zatvorenika Europe – COPE (Children of Prisoners Europe) održan je u Manchesteru u Velikoj Britaniji, u organizaciji udruge Providing Support to Families of Offenders (POPS). Središnji događaj bila je konferencija pod nazivom „Održimo povezanost djece s roditeljem u zatvoru“ (puni izvorni naziv: Keeping Children Connected – Progress and Parental Imprisonment: a Child Perspective), koja je održana 8. lipnja 2018. na Sveučilištu Manchester Metropolitan u Manchesteru. Na konferenciji su održana izlaganja koja su ukazala na važnost održavanja obiteljskih veza, kako za dijete i njegovo odrastanje, tako i u procesu rehabilitacije počinitelja, te su izloženi rezultati više istraživanja i primjera dobre prakse. Posebno su predstavljene aktivnosti mreže i donošenje Preporuka Vijeća Europe o djeci roditelja zatvorenika koje je Odbor ministara usvojio u travnju ove godine. Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske je preporuke preveo i započeo ih dostavljati relevantnim institucijama u Hrvatskoj.

Na konferenciji je održan i Forum pod nazivom „Mediji: Promjena ozračja“ (Media: Changing the Atmosfere) na kojem su sudionici bili dr. Jim Dobson sa Sveučilišta Manchester Metropolitan, Eduardo Fleischner iz udruge Bambinisenzasbarre iz Italija, radijska novinarka BBC-a Clare Fordham te zamjenica pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj Maja Gabelica Šupljika. Oni su razgovarali o ulozi medija kad su u pitanju obitelji u sukobu sa zakonom, naročito zbog tendencije senzacionalističkog pristupa toj temi. Zamjenica pravobraniteljice za djecu predstavila je aktivnosti Ureda pravobraniteljice i ulogu medija u njezinome radu tijekom 12 godina praćenja stanja prava djece zatvorenika, naglašavajući velike mogućnosti i doprinos medija u promociji prava djece, mogućnostima unapređivanja medijskog izvještavanja o djeci i rada s medijima i odgovornim novinarima radi izbjegavanja negativnog i senzacionalističkog pristupa.

Kao što i zatvorenici i djeca vrlo različiti, tako i novinari imaju različit način rada i pristupe temi dječjih prava i prava djece čiji su roditelji u zatvoru, a nerijetko i oni sami imaju vlastite predrasude i negativne stavove. Razmotreni su slučajevi lošeg izvještavanja o pravima djece zatvorenika, što dodatno pogoršavaju nove tehnologije, koje omogućuju da dijete saznaje i što drugi misle o njegovoj obitelji ili njegovom roditelju, ali prikazani su i dobri primjeri. M. Gabelica Šupljika naglasila je kako su mnogi novinari motivirani doznati više o tome kako zaštititi prava djece i informirati javnost o važnim temama, čemu pridonose radionice i edukacije novinara. Predložila je da se angažiraju iskusni novinari koji prepoznaju važnost etičkog pristupa u izvještavanju o djeci zatvorenika te da se izrade smjernice za izvještavanje o djeci zatvorenika. Zaključak je foruma da je nužna suradnja sviju koji žele dovesti do pozitivnih pomaka u unapređivanju prava djece čiji su roditelji u zatvoru. Ta bi suradnja trebala biti poput zlatne niti, čija je instalacija izložena na konferenciji, zajedno s porukama koje su djeca uputila roditeljima zatvorenicima.

Drugog dana događanja, 9. lipnja, održano je više radionica za članove mreže, na kojima su razmijenjeni pozitivni primjeri vezani uz centre za posjete, podršku djeci i roditeljima u zajednici prvenstveno u školi te dobra praksa civilnog sektora i policijskog poštovanja prava djece čiji se roditelj ili član obitelji uhićuje.

Istoga dana na Općoj skupštini mreže COPE raspravljene su tekuće i godišnje aktivnosti mreže te daljnje planirane aktivnosti. Zamjenica hrvatske pravobraniteljice za djecu podržala je da udruga Roditelji u akciji RODE postane punopravni član mreže, naglašavajući njihovu spremnost, inovativnost i kreativnost u aktivnostima vezanima za djecu zatvorenika, posebice zato što su, u kratkom vremenu od uključivanja 2015. godine, pokrenule vrijedne aktivnosti podrške i pomoći obiteljima zatvorenika i zatvorenicama.

U nedjelju, 10. lipnja, članovi mreže posjetili su zatvor HMP Thorn Cross u okolici Manchestera, gdje su obilaskom prostora i predstavljanjem načina rada ove zatvorske ustanove otvorenoga tipa, kroz razgovor s djelatnicima, zatvorenicima i članovima njihovih obitelji propitane mogućnosti unapređivanja sustava u drugim državama i drugim vrstama zatvora. U toj ustanovi domaćin konferencije – organizacija POPS osigurava brojne aktivnosti i podršku zatvorenicima i njihovim obiteljima.

Na ovogodišnjim aktivnostima COPE mreže, uz zamjenicu pravobraniteljice za djecu, sudjelovala je i savjetnica Danijela Žagar.