Godišnji sastanak Vlade RH i UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku

Godišnji sastanak Vlade RH i UNICEF-ovog Ureda za Hrvatsku

U Zagrebu je 16. prosinca 2019. održan godišnji sastanak Vlade RH i UNICEF-a na kojemu su i razmatrani rezultati zajedničkih aktivnosti i ključna postignuća u provedbi Plana suradnje Vlade RH i UNICEF-a (2017.-2021.) tijekom 2019. godine te se razgovaralo o nastavku suradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva u sljedećem razdoblju.

Na sastanku je dan kratki pregled ključnih zajedničkih aktivnosti u 2019., uz izjave predstavnika svih resora o suradnji i ostvarenim rezultatima. Predstavljena su konkretna postignuća i aktivnosti u pružanju podrške i promociji prava djece na nacionalnoj razini (suradnja s poslovnim sektorom, edukacija o dječjim pravima, dječja participacija i dr.).

Na sastanku je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević koja je istaknula dobru, dugogodišnju i podržavajuću međusobnu suradnju i partnerstvo UNICEF-a i Pravobranitelja za djecu. Govorila je o vrijednoj podršci UNICEF-a u sklopu projekta “Jačanja vidljivosti i kapaciteta Ureda pravobranitelja za djecu” provedbom kojega su većem broju djece iz raznih krajeva Hrvatske omogućen posjet Uredu pravobraniteljice za djecu radi upoznavanja rada pravobraniteljice i Konvencije o pravima djeteta. Također je istaknula suradnju u protekloj godini u području dječjeg sudjelovanja kroz uključivanje UNICEF-a u pružanje podrške radu Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu (MMS), odnosno, uključivanje djece iz MMS-a  u radnu skupinu UNICEF-a Think tank o dječjim pravima i društveno odgovornom ponašanju tvrtki, zatim sudjelovanja u radu Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, te sudjelovanje članova MMS-a u raspravi o tekstu nacrta Dječje deklaracije iz Bukurešta o participaciji djece u procesu donošenja odluka na nacionalnoj razini i razini EU-a. Navela je i suradnju u zajedničkoj proslavi povodom obilježavanja 30. godišnjice Konvencije o pravima djeteta na zajedničkoj sjednici djece i saborskih zastupnika.

O uključenosti djece i mladih na sastanku su govorila i sama djeca. Tako je Karla Škrlec, članica Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, govorila o svojem iskustvu sudjelovanja u Savjetodavnom odboru za dječju participaciju i ThinkTanku o dječjim pravima i društveno odgovornom ponašanju poslodavaca. Istaknula je, među ostalim, potrebu sudjelovanja što većeg broja djece u procesima u kojima se donose odluke o politikama vezanim za djecu i o pitanjima koja se tiču djece. Uime djece i mladih na sastanku su o svojim iskustvima sudjelovanja i suradnje s UNICEF-om govorili i Matija Dražetić iz Dječjeg gradskog vijeće Velike Gorice i Mladen Ignac.

UNICEF svojim radom promiče vidljivost djece u Hrvatskoj i njihovih prava te pomaže u ostvarivanju cjelokupne zaštite prava djece, te su aktivnosti, programi i UNICEF-ova istraživanja komplementarni radu Ureda pravobranitelja za djecu te su kao takvi neizostavan izvor informacija Ureda, a ujedno i podloga za  praćenje učinkovitosti vrijednih programa i dobre prakse, navela je pravobraniteljica Pirnat Dragičević.