Hag: ENOC-ova radionica za pravnike o zaštiti prava djece

Hag: ENOC-ova radionica za pravnike o zaštiti prava djece

Na poziv i u organizaciji Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC-a (European Network of Ombudsperson for Children), u Haagu je 4. i 5. lipnja 2012. održana radionica o primjeni mehanizama za zaštitu prava djece. Radionica je bila namijenjena djelatnicima ureda institucija pravobranitelja za djecu zaduženih za pravna pitanja i pritužbe djece na nacionalnoj razini, koji pružaju pravne savjete djeci ili njihovim zastupnicima o tome na koji način mogu zaštiti svoja prava.

veca djecaDomaćin radionice/treninga pod nazivom “Legal advocacy and use of human rights mechanisms to pursue persistent violations of children’s rights” bio je Ured nizozemskog pravobranitelja za djecu, a na radionici su sudjelovali predstavnici pravobranitelja za djecu iz Malte, Gruzije, Irske, Belgije, Cipra, Poljske, Finske, Nizozemske, Litve, Francuske i Hrvatske. Iz Ureda pravobranitelja za djecu iz Hrvatske na radionici je sudjelovala savjetnica Danijela Žagar.

Ova radionica održana je na tragu donošenja novog, Trećeg fakultativnog protokola Konvenciji o pravima djeteta koji osigurava postojanje međunarodnog instrumenta za podnošenje pritužbi u slučajevima kad pravna sredstva nacionalne države ne postoje ili nisu efikasna u zaštiti prava djece propisanih Konvencijom o pravima djeteta i njezina dva ranija fakultativna protokola. Radionica je obuhvatila specijalni trening o ovom novom instrumentu, kao i drugim relevantnim mehanizmima, naročito postupak pred Europskim sudom za ljudska prava te Odborom za socijalna prava.

Nakon uvodne riječi domaćina i organizatora, trening je obuhvaćao vrlo detaljne prezentacije o postupcima i procedurama u primjeni ovih mehanizama, ali i konkretne primjere. Izlaganja su održali sudac Europskog suda za ljudska prava iz Malte Vincent De Gaetano, o temi “Europski sud za ljudska prava i njegov doprinos u obrani dječjih prava”, zatim članica Odbora za socijalna prava Jarna Petman iz Finske, o temi “Mehanizam kolektivne pritužbe po Europskoj socijalnoj povelji i dječja prava” te Drahoslav Stefanek iz Slovačke, predsjedavajući izvjestitelj radne skupine Trećeg fakultativnog protokola, o temi “Novi komunikacijski mehanizam Konvenciji o pravima djeteta”.

 

Nazočni sudionici i izlagači pozdravili su održavanje ovakve tematske radionice koja je sudionicima pružila priliku da se detaljno upoznaju s ovim važnim međunarodnim instrumentima te praksom Europskog suda za ljudska prava i Odbora za socijalna prava u odnosu na područje dječjih prava. Iskorištena je i prilika da se predstavnike pravobranitelja za djecu pozove da u svojim državama potaknu nadležna ministarstva na potpisivanje i ratifikaciju Trećeg fakultativnog protokola Konvenciji o pravima djeteta.

Naime, Konvencija o pravima djeteta jedini je međunarodni dokument o ljudskim pravima koji do sada nije imao predviđen postupak obraćanja i razmatranja pritužbi te je donošenje ovog protokola rezultat višegodišnje kampanje nevladinih organizacija iz cijelog svijeta, kako bi se omogućilo djeci, odnosno njihovim zastupnicima, podnošenje pritužbi Odboru za prava djeteta ukoliko nacionalni sustavi nisu omogućili odgovarajuću zaštitu njihovih prava. Njegovo je donošenje na međunarodnoj razini prepoznato kao veliki iskorak u zaštiti prava djece. Iako djeca i njihovi zastupnici imaju mogućnost korištenja mehanizama uspostavljenih temeljem drugih međunarodnih instrumenata za ostvarenje mnogih svojih prava, ti instrumenti nisu pokrivali, bilo pojedinačno ili zajednički, cijeli opseg i pojedinosti prava predviđenih Konvencijom o pravima djeteta. Osim toga, pritužbe podnesene različitim tijelima u ime djeteta nije razmatrao Odbor koji ima specijalnu stručnost u području prava djece.