Harkany: Međunarodna konferencija o unapređenju kvalitete života djece i mladih

Harkany: Međunarodna konferencija o unapređenju kvalitete života djece i mladih

U Mađarskoj, u Harkanyu, od 22. do 24. lipnja 2018. održana je IX. Međunarodna stručno znanstvena konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”. Konferenciju su organizirali Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih iz Tuzle i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli. Sudionici su bili stručnjaci iz zemalja jugoistočne Europe.

Unutar tri tematske sekcije i velikog broja izlaganja raspravljalo se o kvaliteti života djece predškolske i školske dobi, mladih te djece i mladih s posebnim potrebama. Na skupu je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu psihologinja mr. sc. Maja Gabelica Šupljika. Ona je, na temelju preliminarnih rezultata istraživanja provedenog u suradnji sa stručnjacima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Hrvatskih studija u Zagrebu, govorila o tome kakvu podršku u školi i sportskim klubovima trebaju djeca čiji su roditelji u zatvoru. To je istraživanje nastavak istraživanja provedenog 2017. o ostvarivanju prava djece čiji su roditelji u zatvoru u sustavu odgoja i obrazovanja. Ispitivao se stav učitelja, nastavnika tjelesne kulture i sportskih trenera prema djeci zatvorenika i njihovom položaju u grupi vršnjaka, stav odraslih prema njihovoj prihvaćenosti i isključivanju te empatičnost odraslih. U istraživanje su bili uključeni studenti prve godine preddiplomskih studija jer se željelo dobiti uvid u strukturu stavova na početnoj razini formalnoga obrazovanja. Rezultati mogu poslužiti kao temelj za konstrukciju programa cjeloživotnog obrazovanja učitelja, nastavnika tjelesne kulture i sportskih trenera na području prava djece čiji su roditelji zatvorenici.

Sudionicima konferencije podijeljeno je osamdestak primjeraka knjige “Djeca čiji su roditelji u zatvoru. Europska stajališta o dobroj praksi”, koju je 2015. objavio Pravobranitelj za djecu republike Hrvatske u suradnji s međunarodnom organizacijom Children of prisoners Europe – COPE, koja okuplja mrežu organizacija diljem Europe koje se bave zaštitom prava djece čiji su roditelji u zatvoru.