Helenca Pirnat Dragičević izabrana za novu pravobraniteljicu za djecu

Na 6. sjednici Hrvatskoga sabora, dana 17. studenoga 2017., tajnim glasovanjem za novu pravobraniteljicu za djecu izabrana je Helenca Pirnat Dragičević.  Zastupnici su, na prijedlog Odbora za obitelj, mlade i sport, birali između Helence Pirnat Dragičević i Tatjane Holjevac. Od 151 zastupnika glasovanju je pristupilo njih 86, od kojih je 83 glasovalo za Helencu Pirnat Dragičević.

Pravnica Helenca Pirnat Dragičević zaposlena je u Državnom odvjetništvu kao zamjenica županijskog državnog odvjetnika. Do 2016. godine bila je članica Vijeća za djecu i sudjelovala je u izradi Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine.

Nova pravobraniteljica izabrana je temeljem novog Zakona o pravobranitelju za djecu, donesenog u srpnju 2017. (NN 73/17), nakon što je Ustavni sud ocijenio kako je prethodni Zakon o pravobranitelju za djecu iz 2003. u nesuglasju s Ustavom zato što je svojedobno donesen običnom, a ne većinom glasova svih saborskih zastupnika.