Hrabri telefon koordinator Child Hubovog istraživanja o nasilju među djecom

Na poziv Hrabrog telefona, 12. studenoga 2020. zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan i savjetnica Sanja Vladović sudjelovale su putem Zoom platforme u radu fokus grupe za potrebe istraživanju koje ima za cilj unaprijediti razumijevanje čimbenika u zajednici koji utječu na pojavnost nasilja među djecom i mladima. Istraživanje provodi međunarodna mreža za zaštitu djece Child Hub koja omogućuje pristup najrazličitijim stručnim sadržajima o djeci, dječjim pravima, istraživanjima, webinarima, literaturi, studijama slučajeva i drugim vrijednim izvorima o djeci.

Nacionalni koordinator za Child Hub mrežu u Hrvatskoj je Hrabri telefon, koji je ujedno i koordinator istraživanja. Istraživanje se u Hrvatskoj provodi u Zagrebu i Rijeci, a također se provodi u još sedam zemalja jugoistočne Europe: Moldaviji, Albaniji, Kosovu, Srbiji, Rumunjskoj, Bugarskoj te Bosni i Hercegovini.

U radu fokus grupe, uz koordinatore i suradnike u istraživanju iz Hrabrog telefona te predstavnice Ureda pravobraniteljice za djecu, sudjelovali stručnjaci iz škola, a sudionici su raspravljali o nasilju nad djecom, a posebice vršnjačkome nasilju. Na fokusnoj grupi  predstavljeni su i nalazi istraživanja koje je provedeno tijekom listopada s mladima s područja središnje Hrvatske, koje će pridonijeti razumijevanju problema. Rezultati će, navode koordinatori,  pridonijeti unapređivanju stanja, posebice zato što će omogućiti da djeca i mladi i sami budu nositelji promjena.