Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu

Hrvatski sabor prihvatio Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu

Zastupnici Hrvatskoga sabora prihvatili su većinom glasova Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2019., na 3. sjednici održanoj 16. listopada 2020. Za Izvješće glasovao je 81 zastupnik, 11 ih je bilo protiv, te troje suzdržanih.

Rasprava zastupnika o Izvješću o radu pravobraniteljice, koje istodobno daje i pregled stanja prava djece u Hrvatskoj, održana je prethodnoga dana, 15. listopada 2020. Prije toga o izviješću su raspravili i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavljajući zastupnicima svoje Izvješće o radu, pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević posebno je istaknula porast broja prijava njezinom uredu za čak 10 posto u odnosu na prethodnu godinu (ukupno 1749), pri čemu su najviše rasle prijave povreda prava na sigurnost i obrazovnih prava djece. U vrhu po brojnosti prijava uvijek se nalaze povrede prava na roditeljsku skrb, prava na zaštitu od nasilja i zanemarivanja i obrazovna prava, a ove godine na prvom mjestu su obrazovna prava, s 391 prijavom.

Pravobraniteljica je upozorila na dramatičan porast nasilja u obitelji i teške povrede prava djece u obiteljima kji su utjecali na povećano izdvajanje djece iz obitelji, na problem vršnjačkoga nasilja, osobito u školi, uključujući i cyberbullying,na patnje djece zbog nerazriješenih roditeljskih odnosa u visokonfliktnim razvodima, što zajedno s dugotrajnošću sudskih postupaka u kojima se donose ključne odluke za život djeteta, dovodi do teških posljedica za djecu. Zato se založila za osnivanje specijaliziranih obiteljskih sudova koji bi se učinkovitije bavili tom problematikom, kako je i predviđeno Nacionalnom strategijom za prava djece, ali ni do danas nije ostvareno.

Pravobraniteljica je upozorila i na nedovoljnu dostupnost specijalističkih zdravstvenih usluga djeci te pozvala na sustavnu brigu o zaštiti mentalnoga zdravlja djece i mladih. Upozorila je i da svako peto dijete živi u riziku od siromaštva te da su nužni veći napori kako bi se umanjilo negativne učinke siromaštva na djecu.

“Privodimo kraju jednu tešku godinu koja može dodatno povećati siromaštvo djece i tu bih podsjetila na naš poziv Vladi RH da stvori zaštićujući krug oko djece kojoj prijeti siromaštvo ili su se već našla u njegovom začaranom krugu. Učinkovita zaštita djece od siromaštva postići će se osiguravanjem zapošljavanja roditelja, povećanjem socijalnih naknada, uključivanjem djece u predškolski odgoj i obrazovanje, osiguravanjem besplatnih toplih obroka u školama te uvođenjem novih i jačanjem postojećih socijalnih usluga. Većina tih promjena neće biti moguća ako se ne osiguraju dodatna ulaganja u kadrove i sustave centara za socijalnu skrb” – rekla je pravobraniteljica.

Ukazujući na to da niz prijava o povredama prava djece i izostanku njihove zaštite svjedoči na izostanak suradnje među resorima odgovornim za zaštitu djece, H. Pirnat Dragičević pozvala je na učinkovitiju međuresornu suradnju, ponajprije socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa,  zdravstva i drugih. Još jednom je pozivala te resore da ulože veće napore u povezivanje i suradnju, umjesto u postavljanje granica svojih odgovornosti.

“Transdiciplinarna suradnja nužna je kako bismo odgovorili na potrebe i prava djece”, zaključila je pravobraniteljica.