ISPUNIMO OBEĆANJA – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

ISPUNIMO OBEĆANJA – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

3.prosincaUz Međunarodni dan osoba s invaliditetom 3. prosinca, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić još jednom naglašava osobitu važnost zaštite i poštovanja prava djece s teškoćama u razvoju. Premda zakoni i propisi u Hrvatskoj nastoje osigurati jednakost i nediskriminaciju, pojedinačni incidenti i brojne prijave Uredu pravobraniteljice svjedoče o još uvijek nedovoljnoj senzibiliziranosti društva za potrebe i prava te djece, kao i o manjkavoj implementaciji zakona i u tom području.

U Hrvatskom registru osoba s invaliditetom na dan 16. ožujka 2010., postoje podaci o 31.832 djece s teškoćama u razvoju, što čini 6,1% od ukupnog broja osoba s invaliditetom.  U ukupnom broju djece s teškoćama i većim teškoćama u razvoju veći je broj dječaka (60,8%) u odnosu na na djevojčice (39,2%), a najveći broj djece s teškoćama je u dobnoj skupini 10-14 godina (46,7%).

Više nije pitanje mogu li i trebaju li djeca s teškoćama u razvoju sudjelovati  kao ravnopravni članovi obitelji, razreda, lokalne zajednice i društva u cjelini, već na koji će način će ona ostvariti to svoje pravo na sudjelovanje. Jedan od primjera dobre prakse je i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno-obrazovni sustav uz podršku asistenata u nastavi.

Upravo zato je pravobraniteljica za djecu posjetila Osnovnu školu Trnjanska u Zagrebu, koju pohađa 134 učenika (70 u razrednoj nastavi i 64 u predmetnoj). Među njima je i 14 učenika s teškoćama u razvoju. Troje ima prilagođeni program, a ostali rade uz individualizirani pristup.

Nekima od njih, da bi u potpunosti realizirali svoje odgojno-obrazovne potencijale, svakodnevno pomaže četiri asistenta u nastavi. Asistente financira Grad Zagreb, za realizaciju pomoći 25 školskih sati tjedno. Ponekad je jedan asistent dodijeljen kao pomoć i podrška za dvoje učenika.

Kroz razgovor s djecom s teškoćama, njihovim vršnjacima, asistentima i učiteljima pravobraniteljica je doznala da su svi vrlo zadovoljni ovim načinom potpore koja se pruža ne samo djeci s teškoćama, nego i učiteljima. Prisutnost asistenta u nastavi, prema njihovim iskustvima, mijenja dinamiku u razredu i među ostalim učenicima te utječe na međusobne interakcije. To je posebno vidljivo u nižim razredima, kad je asistent ponekad asistencija svima, ne gubeći iz fokusa svoju osnovnu ulogu, a to je podrška djetetu s teškoćama.

Stoga bi, podsjeća pravobraniteljica, ovakav način podrške učenicima trebao biti pravilo na putu ne samo k inkluzivnom odgojno-obrazovnom sustavu, nego i k inkluzivnom društvu. Država je dužna ispuniti obveze koje je preuzela ratificiranjem dvaju dokumenata Ujedinjenih naroda: Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Stoga treba hitno donijeti podzakonski propis kojim će biti regulirano obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, a time i ovakav način podrške u školi. Stari dokument je na snazi od 1991. godine i ne zadovoljava potrebe koje donosi suvremeni koncept inkluzije, zakonodavstvo i praksa.

Vrijeme je da ispunimo obećanja koja dajemo međunarodnoj zajednici, no prije svega da oživotvorimo poruke koje šaljemo djeci s teškoćama u razvoju i nihovim roditeljima.  Poruku da su ravnopravni članovi društva. Poticajna atmosfera u obitelji, igra s prijateljima na odmoru, boravak u razredu uz osjećaj prihvaćenosti i od strane učitelja te posebice od vršnjaka, uključivanje u sport kojim se dijete voli baviti – preduvjeti su  za stvaranje pozitivne slike o sebi i razvoja potencijala svakog djeteta do njegova maksimuma.

Ističući važnost poticajne, podržavajuće i sigurne okoline, treba naglasiti da prepreka koja otežava integriranje djece s teškoćama u razvoju nije njihovo oštećenje, već kombinacija socijalnih, kulturalnih i fizičkih prepreka te negativnih stavova s kojima se svakodnevno susreću. Zato još jednom, pravobraniteljica poziva da svatko od nas preispita svoje stavove, ali i naglašava važnost poticanja političke volje i obveze države da u praksi trajno propituje i primjenjuje najučinkovitija rješenja koja pridonose preveniranju ili ublažavanju posljedica teškoća u razvoju, kao i uklanjanju predrasuda.