Istraživanje u školama na jezicima nacionalnih manjina

Istraživanje u školama na jezicima nacionalnih manjina

3 D.Corkalo Biruski 20.1Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić sastala se 20. siječnja 2016. s prof. dr. Dinkom Čorkalo, koja joj je predstavila znanstvenoistraživački projekt “Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama (IntegraNorm)”, kojem je voditeljica od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2019., a financira ga Hrvatska zaklada za znanost.
U sklopu projekta predviđeno je istraživanje koje će se provoditi u četiri zajednice autohtonih nacionalnih manjina Republike Hrvatske, koje u školovanju prakticiraju model A – nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Srbi, Talijani, Mađari i Česi. U istraživanju će sudjelovati učenici 6. i 7. razreda osnovne škole i 2. i 3. razreda srednje škole te njihovi roditelji. Istraživanje kombinira kvalitativni i kvantitativni pristup, a kvalitativna metodologija uključivat će seriju fokusnih grupa i intervjua s učenicima, nastavnicima i ravnateljima škola.
Pravobraniteljica je sa svojim zamjenicama Majom Gabelicom Šupljikom i Ester Radmilo, pokazala veliko zanimanje za projekt i izrazila zadovoljstvo zbog toga što će u istraživanju sudjelovati i djeca u dobi od 12 do 17 godina te tako dobiti važnu i potrebnu priliku izreći svoja mišljenja i stavove o tome kako vide integracijske procese i uzajamne međuetničke odnose u svojim zajednicama te kako im u tome pomaže škola. Istaknula je kako vjeruje da će rezultati istraživanja biti vrlo korisni, kako višeetničkim zajednicama u kojima se ono provodi, tako i odgojno-obrazovnome sustavu Republike Hrvatske te manjinskim udrugama, ali i Uredu pravobraniteljice za djecu i svima drugima zainteresiranima za zaštitu najboljeg interesa djece.
Na sastanku su bile i savjetnice pravobraniteljice za djecu Mirna Slaviček, Ivona Salaj i Maja Flego.