Izlaganje na skupu “Dijete u središtu” Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Izlaganje na skupu “Dijete u središtu” Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

Zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika održala je 16. lipnja 2021. online izlaganje “Zašto Konvencija o pravima djeteta nije dovoljna?” na znanstveno-stručnom skupu Učiteljskog fakulteta u Zagrebu pod naslovom “Dijete u središtu”. Govorila je o suvremenom društvenom kontekstu, koji je bitno drukčiji od onoga prije 30 godina kad je Konvencija donesena, zatim o tome što Konvencija jest, a što ona nije, o tome kako žive djeca danas i je li Konvencija o pravima djeteta pridonijela da njihov život bude bolji. Navela je također niz slabosti i prijetnji u implementaciji Konvencije, te istaknula potrebu za iznalaženjem novih mogućnosti primjene ovoga važnog međunarodnog dokumenta.

Predstavila je neke stručne dileme o tome koliko je relevantan i obvezujući taj dokument koji bi nam trebao biti vodič u vrijeme kad se događaju snažne i neočekivane promjene društvenog i okolinskog konteksta, u kojima bi se trebala ostvarivati dječja prava. Promijenili su se načini i mogućnosti komunikacije, koncept privatnosti, dostupnost zabavnih i edukativnih, ali i štetnih sadržaja. Javljaju se nove bolesti, nove krize, drukčiji ratovi, recesija i oporavci, mijenjaju se i obitelj i roditelji.

Govorila je i o općim komentarima UN-ovog Odbora za prava djeteta uz Konvenciju, kao pratećim objašnjenjima koja pomažu nadvladavanju dvojbi oko njezine primjene, te o raspravama o temama koje predstavljaju nove izazove u zaštiti dječjih prava na temelju kojih nastaju novi dokumenti, smjernice i alati za sve koji se bave djecom.

Navela je i neke primjere i podatke Ureda pravobraniteljice za djecu koji se odnose na odgojno-obrazovni kontekst ostvarivanja djetetovih prava i na promjene unutar njega.