Izvješće o procesu deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama

Izvješće o procesu deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama

kad_jednom_udesHuman Rights Watch (HRW) je 23. rujna 2010. predstavio izvješće za Hrvatsku o deinstitucionalizaciji osoba s intelektualnim ili mentalnim teškoćama.

Izvješće pod nazivom ”Kad jednom uđeš, više nikad ne iziđeš: Deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom u Hrvatskoj” temelji se na istraživanju provedenom u Hrvatskoj u studenome i prosincu 2009., koje se sastojalo od razgovora s organizacijama civilnog društva, predstavnicima pravobranitelja, među njima i Ureda pravobraniteljice za djecu, razgovora s Vladinim dužnosnicima te sa sadašnjim i bivšim korisnicima i osobljem devet ustanova za osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Tisuće djece i odraslih s takvim teškoćama u Hrvatskoj prisiljeni su živjeti u ustanovama zbog čega su lišeni privatnosti, samostalnosti i dostojanstva, stoji u izvješću koje dokumentira situaciju više od 9000 osoba koje žive u ustanovama. U izvješću se ističe nedostatak programa za stanovanje i pružanje podrške u zajednici.

Iskustva deinstitucionalizacije u drugim zemljama Europe i Sjeverne Amerike pokazju da, uz odgovarajuću podršku, osobe s mentalnim ili intelektualnim teškoćama mogu živjeti u zajednici te da osobe koje žive u zajednici uživaju daleko bolju kvalitetu života od onih koje žive u ustanovama.

Hrvatska je među prvima u svijetu ratificirala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Osim toga, u Memorandumu o socijalnom uključivanju (Joint Inclusion Memorandum – JIM) sklopljenim s Europskom Unijom, država se obvezala na deinstitucionalizaciju osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama. Stoga izvješće Organizacije Human Rights Watch preporučuje Vladi Republike Hrvatske da se boravak u ustanovama za tu populaciju zamijeni programima podrške, koji omogućavaju stanovanje i pomoć za život u zajednici, što djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom daje šansu za stvarnu inkluziju.