Javni poziv kandidatima za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu

Javni poziv kandidatima za zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu

logo 1Pravobraniteljica za djecu objavljuje javni poziv za prikupljanje prijava kandidata za imenovanje jednog zamjenika ili zamjenice pravobraniteljice za djecu. Zamjenika/icu pravobraniteljice za djecu imenuje Hrvatski sabor na prijedlog pravobraniteljice za djecu, na vrijeme od osam godina uz mogućnost ponovnog imenovanja. Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama broj 65 od 28. svibnja 2014.

Sve o uvjetima koje moraju ispunjavati kandidati pročitajte ovdje.