JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DJECU NA OTOCIMA

Stručni skup pravobraniteljice za djecu:

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA DJECU NA OTOCIMA

Hotel „Padova“ Rab, 6. – 7. studenoga 2012.

S namjerom stjecanja uvida u stvarno stanje života otočke djece, pravobraniteljica za djecu i njezini suradnici u protekle su četiri godine posjetili veliki broj otoka, obišli tamošnje dječje institucije i javne službe te razgovarali s djecom i stručnjacima. Djeca koja žive na otocima svakodnevno se suočavaju sa specifičnim poteškoćama i brojnim preprekama u ostvarivanju svojih prava u različitim područjima života.

Budući da ona imaju jednaka prava te zaslužuju jednaku pažnju i brigu kao i djeca u razvijenim područjima na kopnu, nužno je poboljšanje kvalitete njihova života. Zato je važno prepoznati njihove potrebe, uočiti teškoće i prepreke u ostvarivanju njihovih prava, ponuditi rješenja i osigurati resurse kojima će se ovoj djeci pružiti jednake mogućnosti za razvoj njihovih potencijala.

Kako bi ukazala na ove specifičnosti i probleme, pravobraniteljica organizira stručni skup kojim želi upozoriti odgovorne na potrebu sustavnije brige za djecu koja žive na otocima te osiguranja jednakih mogućnosti za svu djecu. Stručni skup namijenjen je djelatnicima u odgojno-obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim, socijalnim i znanstvenim ustanovama, državnim i javnim službama te stručnjacima čija je profesionalna djelatnost povezana sa zaštitom prava djece na otocima. Ovim stručnim skupom pravobraniteljica će započeti obilježavanje Dana Konvencije o pravima djeteta i Tjedna prevencije zlostavljanja djece.

Program obuhvaća sljedeća područja:

 

  • Stanje prava djece na otocima – pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu
  • Obitelj i socijalna skrb
  • Zdravstvena zaštita djece
  • Uloga lokalne zajednice u zaštiti prava djece i poboljšanju kvalitete njihova života
  • Pravo na kvalitetno obrazovanje
  • Sigurnost djece
  • Prijevoz i infrastruktura otoka
  • Kulturni sadržaji, slobodno vrijeme i participacija djece

 

Uvodničari za svako područje bit će predstavnici ministarstava, lokalne vlasti, stručnjaci koji žive i rade na otoku te po jedno dijete s otoka. Tijekom skupa, djeca i odrasli s otoka imat će mogućnost predstaviti svoje projekte i primjere pozitivne prakse putem plakata, fotografija, radionica i sličnih aktivnosti. Očekuje se da sudionici prijave svoja izlaganja ili različite oblike prezentacija o temi skupa do 30. rujna 2012.

Detaljni program bit će objavljen na www.dijete.hr do 5. listopada 2012.

Prijava sudionika do 30. rujna 2012.

Pisane prijave za sudjelovanje upućuju se Uredu pravobraniteljice za djecu, Zagreb, Teslina 10, na faks 01/4921277 ili e-mail: info@dijete.hr