Predstavljena kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom i SNEP program

Predstavljena kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom i SNEP program

U organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu je 20. veljače 2020. predstavljena nacionalna kampanja čiji je cilj podići svijest o problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima te zagovara uvođenje edukacijskih i prevencijskih programa u srednje škole.

U Hrvatskoj se prosječno godišnje prijavi 560 do 1000 kaznenih djela protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Podaci Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je 2019. prijavljeno je 426 kaznenih djela protiv spolne slobode te 838 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula istaknula je da je riječ o rodno uvjetovanom nasilju, dodavši da podaci Vijeća Europe pokazuju da će jedno od petero djece do svoje 18. godine doživjeti neku vrstu seksualnog nasilja. “U 93 posto takvih slučajeva, kad su žrtve djeca mlađe dobi, počinitelji seksualnog nasilja su osobe poznate djetetu – roditelji, članovi obitelji, a u kasnijoj dobi to su vršnjaci, prijatelji, partneri”, kazala je Mamula.

Istaknula da je potrebno educirati djecu, njihove roditelje te osobe koje se bave s djecom, ali i promijeniti društvenu stigmu prema žrtvama seksualnog nasilja, koja se ogleda u prebacivanju odgovornosti sa žrtve na počinitelja.

Cilj je nacionalne kampanje podići svijest o tom problemu te kroz različite oblike oglašavanja doći do što šire publike. Kampanja se provodi u okviru projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program” (SNEP) koji financira Europska unija, a u kojemu uz Žensku sobu, sudjeluju pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon i druge organizacije.

Uz nacionalnu kampanju, razvijen je i edukacijski program o seksualnom nasilju, za učenike srednjih škola, koji će se do kraja veljače implementirati u 31 srednjoj školi. Njime će biti obuhvaćeno 2500 učenika, koji će kroz šest preventivnih radionica biti educirani o temama seksualnog nasilja općenito, u obitelji, zatim o elektroničkom seksualnom nasilju te onome u mladenačkim vezama.

“Učenici koji su pohađali pilot radionice, nakon njih su pokazali veću razinu znanja, empatije te informiranosti o mogućnostima pomoći i podrške, a manje su podržavali većinu predrasuda o seksualnom nasilju”, istaknula je Mamula.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević podsjetila je pritom da su proteklih godina i Ured pravobraniteljice za djecu UN-ov Odbor za prava djeteta, upozoravali da Hrvatska nema dovoljno sustavno organiziranih preventivnih programa koje se odnose na područje seksualnog nasilja.

Osim u nedostatku prevencije, pravobraniteljica vidi problem i u neefikasnom sankcioniranju seksualnog nasilja, dugotrajnim sudskim postupcima i neprimjerenim sankcijama.

“Društvo kojemu je stalo do djece razvijat će i provoditi programe prevencije seksualnog nasilja nad djecom i osnaživanja djece, ali će se također zalagati za strože sankcioniranje kaznenih djela seksualnog nasilja kod djece”, zaključila je pravobraniteljica za djecu. (Izvor: HINA)