Kastav: Okrugli stol o medijaciji

Kastav: Okrugli stol o medijaciji

MedijatoriU sklopu projekta Mreža medijacijskih centara “Možemo to riješiti”, koji provodi Forum za slobodu odgoja uz potporu Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj, u Osnovnoj školi Milana Brozovića u Kastvu 14. travnja 2011. održan je Okrugli stol o medijaciji. Skup su organizirali Medijacijski centar Rijeka i OŠ M. Brozovića, a pratila ga je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar.

Navedeni projekt u sklopu Medijacijskog centra Rijeka provodi se u partnerstvu sa školama na području Rijeke, Viškova, Kastva i Opatije, koje su proteklih godinu dana među djelatnicima, učenicima i roditeljima zagovarale i primjenjivale medijaciju, kao nenasilni put rješavanja sukoba kojim se nastoji prevenirati sukobe u školskoj sredini. Škole partneri projekta su: OŠ Podmurvice u Rijeci, OŠ Sveti Matej u Viškovu, OŠ Milana Brozovića u Kastvu i OŠ Rikarda Katalinića Jeretova u Opatiji.

Okrugli stol bio je prilika za okupljanje svih partnera i sudionika na projektu kako bi predstavili rezultate, uspjehe i ostvarene ciljeve u sklopu projekta te prikazali primjere dobre prakse u primjeni medijacije u svojim školama. Predstavljeni su i rezultati nagradnog natječaja, realiziranog u sklopu projekta, a svoj nagrađeni projekt predstavila je grupa medijatora, djelatnika OŠ Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom.

Medijacijski centar Rijeka smješten je u OŠ Kozala u Rijeci, a službeno djeluje od svibnja 2009. Osnovao ga je Forum za slobodu odgoja u sklopu projekta “Možemo to riješiti – Medijacijom prema kulturi demokratske komunikacije i rješavanja sukoba”. Projekt je financiran kroz program PHARE 2006, no i Grad Rijeka prepoznao je važnost osnivanja takvog centra u Rijeci pa je tako Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo pružio podršku projektu pismom namjere o partnerstvu i sufinanciranju. Glavni cilj Centra je populariziranje medijacije kao metode rješavanja konflikata među školskom populacijom, a najveći napori usmjereni su na organiziranje seminara za odgojno-obrazovne djelatnike, koji tako stječu komunikacijske vještine i znanja potrebna uspješnim medijatorima.