Konačni prijedlog Zakona o pravobranitelju za djecu uvodi novo ograničenje njegove neovisnosti

LogoPZD plavi hrv

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić upozorila je Odbor za mlade, obitelj i sport te sve klubove zastupnika Hrvatskoga sabora, na još jednu naknadno unesenu odredbu u Konačnome prijedlogu Zakona o pravobranitelju za djecu, kojom se dodatno još više ograničava neovisnost institucije pravobranitelja za djecu, uz prijašnje odredbe koje su tu neovisnost ionako činile upitnom.

Riječ je o dopuni članka 19., koja je ubačena nakon javne rasprave o Nacrtu prijedloga zakona, a koja predviđa mogućnost da Hrvatski sabor u bilo kojem trenutku od pravobranitelja za djecu zatraži tzv. izvanredno izvješće i to u roku koji sam odredi. Riječ je o uvođenju posve nove obveze pravobranitelja koje dosad nije bilo u Zakonu, a takvu odredbu ne poznaje europsko zakonodavstvo koje se odnosi na rad neovisnih tijela. Spomenuta odredba predstavlja uvođenje izravne kontrole i mogući utjecaj Hrvatskoga sabora, a posredno i vladajuće stranke putem parlamentarne većine, na rad pravobranitelja za djecu, upozorila je pravobraniteljica Milas Klarić.
Ista odredba omogućuje Hrvatskome saboru da pravobranitelja za djecu u bilo kojem trenutku sankcionira i razrješuje u slučaju nepravodobnog podnošenja takvoga izvješća (čl. 26., podstavak 4.). Hrvatski sabor, dakle, neodređeni broj puta tijekom godine može pravobranitelju za djecu nalagati podnošenje izvanrednih izvješća, ostaviti neprimjereno kratke rokove te uvijek kada to želi ocijeniti da pravobranitelj svoju „dužnost“ nije ispunio na vrijeme ili je nije obavio stručno.
Pravobraniteljica stoga zaključuje da bi se usvajanjem Konačnog prijedloga Zakona o pravobranitelju za djecu u predloženom obliku institucija pravobranitelja za djecu učinila potpuno ovisnom o Hrvatskome saboru, a posredno i o Vladi RH. Time bi se doista posve izgubila ideja neovisnosti, što bi dovelo u pitanje i sam smisao postojanja institucije pravobranitelja za djecu čija je zadaća neovisno praćenje funkcioniranja sustava zaštite prava djece – upozorila je pravobraniteljica.
Pravobraniteljica je zato, uz svoje prethodne primjedbe i prijedloge, predložila i da se u članku 19. Konačnoga prijedloga zakona briše dio koji se odnosi na izvanredno izvješće te da u njemu ostane dosadašnja obveza podnošenja godišnjega izvješća pravobranitelja za djecu Hrvatskome saboru.

Pravobraniteljica za djecu
Ivana Milas Klarić