Konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC

Konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC

ENOC Children on the moveGodišnja konferencija Europske mreže pravobranitelja za djecu – ENOC, sedamnaesta po redu, održana je u Bruxellesu, od 25. do 27. rujna 2013., sa središnjom temom “Djeca u pokretu: djeca na prvom mjestu”. U radu konferencije sudjelovale su i pravobraniteljica Mila Jelavić i njezina savjetnica Gordana Filipović.

 

Tijekom konferencije održana su plenarna izlaganja izabranih predavača, među kojima su bili: član UN-ovog Odbora za prava djeteta Bernard Gastaud, predsjednica Međunarodne organizacije za dječju igru IPA (International Play Association) Theresa Casay, profesori s University of Central Lancashire Nigel Thomas i Sara Imanian, predstavnica Istraživačkog centra Innocenti Vanessa Sedletzki, potpredsjednica Europskog suda za ljudska prava Francoise Tulken, zatim Yves Pascouau iz organizacije European Policy Centre, predstavnica Agencije EU za ljudska prava – FRA Georgia Dimitropoulou te predstavnica UNHCR-a Andrea Vonkeman.

Tijekom rada u trima paralelim radnim skupinama i tematskim radionicama sudionici skupa predstavili su djelovanje svojih ureda u zaštiti prava djece i mladih u različitim područjima života. Tako je bilo riječi o djelovanju pravobranitelja u vezi s područjima zaštite zdravlja djece, sudjelovanja djece u donošenju odluka, zaštite od nasilja, zaštite prava djece u alternativnoj skrbi te zaštite rizičnih skupina djece.

U sklopu predstavljanja projekata, istraživanja i kampanja pojedinih pravobranitelja, Mila Jelavić izvijestila je o projektu “Jedanaka prava za djecu na otocima” koji je Ured pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj provodio nekoliko godina. Ukazala je na specifične probleme s kojima se suočavaju djeca koja žive na otocima te izvijestila o aktivnostima njezinoga tima usmjerenim na poticanje nadležnih tijela da pristupe kvalitetnijem rješavanju tih problema.

Drugog dana na konferenciji je promoviran dokumentarni film “Djeca u pokretu” (Children on the move), snimljen u produkciji belgijskog pravobranitelja za djecu, kao uvod u tematske radionice posvećene zaštiti djece u pokretu, odnosno djece migranata u europskim zemljama. U sklopu radionica predstavnici pojedinih zemalja istaknuli su probleme s kojima se suočavaju u vezi sa zaštitom ove posebno ranjive skupine djece. Predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske Gordana Filipović tom je prilikom govorila o hrvatskim iskustvima te istaknula brojne uočene probleme, poput nedostatka stručnjaka posebno educiranih za rad s djecom bez pratnje, nedostatka specijaliziranih ustanova koje bi zadovoljile specifične potrebe djece bez pratnje, nerazvijenog sustava skrbništva za ovu kategoriju djece te teškoća u prikupljanju statističkih podataka. 

Na konferenciji je donesena zajednička Izjava o djeci u pokretu, u kojoj su iznesena usuglašena stajališta europskih pravobranitelja. Naglašeno je da djeci migrantima treba osigurati specifične i sveobuhvatne informacije o njihovim pravima, da im države trebaju omogućiti pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama na ravnopravnoj osnovi s djecom vlastitim državljanima, kao i da im trebaju osigurati skrbnika te pravnu pomoć u svim upravnim i sudskim postupcima. Istaknuto je također da, u situaciji kad je potrebno provesti procjenu dobi djeteta, taj postupak treba uključiti kombinaciju fizičke, socijalne i psihološke procjene zrelosti, uz korištenje samo onih tehnika na koje dijete pristane i u čijoj se primjeni poštuju djetetova kultura, dostojanstvo i fizički integritet, pri čemu treba izbjegavati RTG snimanje. Posebno je naglašeno kako djeci nikada ne treba zabraniti ulazak u zemlju, da djecu nikada ne treba pritvarati  i da prema djetetu treba primijeniti sve moguće mjere zaštite. U svojoj Izjavi europski pravobranitelji pozvali su sve europske države da osiguraju da njihova politika, zakoni i praksa budu u skladu s odgovarajućim instrumentima zaštite djece, posebice s Konvencijom o pravima djeteta. Pozvane su sve institucije u okviru Europske unije da u okviru svojih nadležnosti posebnu pažnju obrate na prava i zaštitu djeteta te Europsku komisiju da pokreće postupke u slučaju povrede dječjih prava.

Ponukani humanitarnom katastrofom u Siriji europski pravobranitelji za djecu usvojili su i posebnu Izjavu o potrebi žurne pomoći djeci izbjeglicama iz Sirije, koju će uputiti Vijeću Europe i UN-u (vidi privitak).

Na konferenciji se raspravljalo i o svim pitanjima važnim za funkcioniranje Europske mreže pravobranitelja za djecu ENOC-a. U međuvremenu ENOC-u su pristupile nove članice Ukrajina i Bugarska te ona sada ima 43 članice iz 35 zemalja. Za budućeg predsjedatelja ENOC-a u sljedećem jednogodišnjem razdoblju izabrana je Škotska.