Konferencija “Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama”

Konferencija “Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama”

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 8. ožujka 2019. održana je konferencija “Integracijski procesi većine i manjine u etnički mješovitim zajednicama: uloga međuetničkog kontakta, percipirane prijetnje i socijalnih normi (IntegraNorm)”, vezana uz projekt voditeljice prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški. Projekt je 2016. podržala i pravobraniteljica za djecu, smatrajući važnim to što će se istraživanje provoditi u četiri zajednice autohtonih nacionalnih manjina Republike Hrvatske, kao i to  što su djeca i mladi, učenici 6. i 7. razreda osnovne te 2. i 3. razreda srednje škole, dobila važnu i potrebnu priliku izreći svoja mišljenja i stavove o tome kako vide integracijske procese i uzajamne međuetničke odnose u svojim zajednicama te kako im u tome pomaže škola.

Na konferenciji su predstavljeni prvi rezultati trogodišnjeg znanstvenoistraživačkog projekta u kojem su sudjelovali učenici i roditelji 35 osnovnih i srednjih škola u kojima se nastava odvija na hrvatskom, češkom, mađarskom, srpskom i talijanskom jeziku, u četiri višeetničke zajednice u Hrvatskoj. Stručnjaci s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu izložili su rezultate vezane uz identitetne i šire društvene aspekte manjinskog obrazovanja u višeetničkim zajednicama. Prikazali su rezultate doživljaja školske klime među učenicima, te pokazatelje međuetničkih odnosa učenika u školi i široj zajednici.

Održan je i okrugli stol na kojem su razmatrane društvene i praktične implikacije dobivenih rezultata. Izlagači na okruglom stolu bili su  prof. emeritus Dean Ajduković s Filozofskog fakulteta, dr. sc. Dragutin Babić iz Instituta za migracije i narodnosti te zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika. Ona je iz perspektive Pravobranitelja za djecu, osim vrijednosnog okvira koji proizlazi iz Konvencije o pravima djeteta, govorila i o strateškim dokumentima kao što su: preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta i njegovi Opći komentari, Strategija Vijeća Europe za prava djece 2016. -2021., kao i Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje 2014. – 2020.,  koja predviđa razvijanje raznolikih i inovativnih oblika manjinskog obrazovanja kako bi se zadovoljile raznovrsne potrebe djece i roditelja na tragu njegovanja načela multikulturalnosti, demokracije, poštivanje individualnih i kolektivnih prava i promoviranje integracije i međuetničke komunikacije.

Istraživanje pod vodstvom D. Čorkalo Biruški omogućava vrijedne uvide u integracijske procese djece i mladih u višeetničkim zajednicama u Hrvatskoj, a njegovi rezultati bi trebali biti korisni zajednicama u kojima je provedeno, zatim odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te manjinskim udrugama, ali i svima drugima zainteresiranima za zaštitu najboljeg interesa djece.