Konferencija o nasilju u školama

Konferencija o nasilju u školama

Nasilje 03U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. ožujka 2013. održana je Konferencija o nasilju u školama, kojoj je cilj bio podizanje svijesti o vršnjačkome nasilju i drugim oblicima nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama te identifikacija novih načina i modela prevencije. Konferenciju je otvorio ministar Željko Jovanović, a na otvaranju su prisustvovali potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, ministar pravosuđa Orsat Miljenić i glavni ravnatelj policije Vlado Dominić.

 

Ministar Jovanović tom je prilikom naglasio da su u sprečavanju vršnjačkog nasilja ključni obitelj, škola i društvo. Spomenuo je kako je protekloj školskoj godini zabilježeno 1577 slučajeva vršnjačkog nasilja u školama, od čega 1.039 slučajeva u osnovnim i 538 u srednjim školama. Potpredsjednica Vlade RH Milanka Opačić istaknula je da je važna suradnja između sustava socijalne skrbi i obrazovanja te policije, no da je potrebno napraviti pomake i u sustavu pravosuđa, posebno u pogledu bržeg donošenja presuda u slučajevima nasilja.

Uvodno izlaganje “Nasilje među djecom i mladima – čiji je to problem?” održala je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba Gordana Buljan Flander. Iznijela je rezultate istraživanja koji pokazuju da je 19 posto djece doživjelo neki oblik međuvršnjačkog nasilja, između 15 i 20 posto djece bilo je izloženo elektroničkom nasilju, 41 posto ih je u elektroničkoj komunikaciji dobilo intimna pitanja, 39 posto djece dobilo je poziv da se slikaju ili snimaju na seksualizirani način, njih šest posto udovoljilo je tom zahtjevu, a jednoj trećini te djece osoba koja je tražila od njih snimke poslala je svoju fotografiju bez odjeće.

Pravobraniteljica za djecu na skupu je održala izlaganje “Uzroci/posljedice vršnjačkog nasilja i drugih oblika nasilja u školama”. Naglasila je nužnost prevencije vršnjačkog i drugih oblika nasilja i bolje suradnje između nadležnih institucija u zaštiti prava i interesa djece. Upozorila je da nereagiranje na nasilno rješavanje sukoba i nepravovremeno prepoznavanje djece koja imaju probleme u ponašanju od predškolske dobi dovodi do eskalacije nasilja u školskoj dobi te da je stručni tretman i rad s djecom počiniteljima i žrtvama nasilja, kao i s djecom promatračima nasilja, nedostatan. Istaknula je da škola mora prepoznati faktore rizika i prevenirati nasilničko ponašanje, ali i biti pomoć obitelji u odgojnim nastojanjima, te da je važno je da škole postanu mjesta koordinacije s drugim tijelima i institucijama u rješavanju problema nasilja. Upozorila je također da se često slučajevi nasilja senzacionalistički objavljuju u medijima što dovodi do dodatne viktimizacije djece.

U radu Konferencije, uz mnogobrojne stručnjake i praktičare iz škola, sudjelovali su prof. dr. sc. Dean Ajduković s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Renato Matić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Gorana Hitrec, predsjednica Udruge roditelja “Korak po korak”, dr. sc. Zrinka Ristić-Dedić iz Instituta za društvena istraživanja, prof. dr. sc. Svjetlana Šokčević s Visoke škole za sigurnost s pravom javnosti i doc. dr. sc. Nataša Vlah s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Iz Ureda pravobraniteljice za djecu konferenciju je pratila i savjetnica Mirna Slaviček.