Konferencija o obrazovanju djece migranata

Konferencija o obrazovanju djece migranata

migranti obrazovanjeU Europskom domu u Zagrebu 3. listopada 2013. održana je konferencija “Obrazovanje djece migrantskog podrijetla”, koju je organizirao Forum za slobodu odgoja u partnerstvu s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Na skupu  je prisustvovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.

 

Konferencija je održana u sklopu međunarodnog projekta SIRIUS Network: Education of children with Migrant Background, u koji je uključeno 17 zemalja članica Europske unije, a na njoj je predstavljeno obrazovanje migranata u Hrvatskoj kroz prizmu obrazovne politike i primjera dobre prakse. Prikazan je pregled okvira obrazovne politike vezane uz obrazovanje djece migrantskog podrijetla, predstavljeni su rezultati istraživanja o obrazovanju migranata u Hrvatskoj provedenog u sklopu projekta te prikazi dobre prakse nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva.

Izlaganja su se odnosila na projekt SIRIUS, okvire za uključivanje inojezičnih učenika u odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku, obrazovnu politiku te propise Republike Hrvatske koji reguliraju odgoj i obrazovanje učenika koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik. Predstavljen je i Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca u hrvatsko društvo za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Primjeri dobre prakse proizišli su iz više projekata: projekt Strategija učenja i poučavanja hrvatskoga jezika kao inoga jezika, projekt Razvoj osobnih, profesionalnih, socijalnih i organizacijskih kompetencija učitelja i nastavnika, stručnih suradnika i odgajatelja u radu s inojezičnim učenicima, Projekt podrške i zaštite azilanata, Građanski odgoj u kontekstu obrazovanja migranata, IPA projekt Integracija učenika u multikulturalnom okruženju. Na radionicama se raspravljalo o školi i lokalnoj zajednici kao nositeljima interkulturalnosti, o učenju hrvatskog kao stranog jezika i o razvoju kompetencija učitelja za rad s djecom migrantskog podrijetla.

Konferencija je zaključena prijedlozima aktivnosti koje bi se u budućnosti trebale pretvoriti u projekte temeljene na analizi korisnika i korisnica.