Konferencija ombudsmana “Zdravstvena zaštita djece”

Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i savjetnica Davorka Osmak-Franjić sudjelovale su u radu III. Konferencije ombudsmana za djecu u jugoistočnoj Europi pod nazivom “Zdravstvena zaštita djece”, koja je održana 13. i 14. listopada 2008. u Brdu kod Kranja, u Sloveniji. Konferenciju su organizirali ombudsmani Republike Slovenije i Autonomne Pokrajine Vojvodine te organizacija Save the Children Norway.

 

Uvodna izlaganja prikazala su stanje zdravstvene zaštite djece u Republici Sloveniji, pravobraniteljica Mila Jelavić govorila je o nekim vidovima ostvarivanja prava djece na zdravlje. Izdvojena su tri pitanja koja se odnose na problem nedovoljnog broja zdravstvenih radnika na razini primarne zdravstvene zašite djece, poglavito pedijatara, neonatologa te stručnjaka za zaštitu mentalnog zdravlja djece. Nadalje, pravobraniteljica je govorila o važnosti omogućavanja boravka roditelja uz hospitalizirano dijete, što je u velikoj mjeri određeno prostornim mogućnostima bolnice, kao i o potrebi zaštite privatnosti djece tijekom liječenja, upozoravajući da i mediji katkad ugrožavaju dostojanstvo i privatnost bolesnog djeteta, želeći obavijestiti javnost o uspješno izvedenim složenim medicinskim zahvatima.

O stanju zdravstvene zaštite u svojim sredinama izvijestili su i predstavnici ombudsmana iz Grčke, Bosne i Hercegovine, Srbije, AP Vojvodine i Crne Gore.

Iz svih izlaganja proizlazi zaključak o potrebi poboljšanja standarda zdravstvene zaštite, sukladno Konvenciji o pravima djeteta te osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svoj djeci, uz poštovanje najviših standarda, neovisno o mjestu gdje žive i društveno-ekonomskom statusu njihovih roditelja. Istaknuto je da je potrebno štititi privatnost djece te posvetiti dodatnu pozornost osjetljivim i ranjivim skupinama djece. Zaključeno je kako je važno ustrojiti pouzdane nacionalne baze podataka o djeci, temeljem kojih bi se stekao precizniji uvid u stanje zaštite pojedinih prava, za djecu u cijeloj zemlji.