Konferencija “Nacrtaj mi osmijeh” – gradimo svijet bez nasilja

Konferencija “Nacrtaj mi  osmijeh” – gradimo svijet bez nasilja
djeca_crtajuMinistarstvo znanosti, obrazovanja i športa organiziralo je 15. svibnja 2009. konferenciju o prevenciji nasilja među djecom i mladima, pod nazivom “Nacrtaj mi osmjeh” – gradimo svijet bez nasilja. Konferenciju je otvorio ministar Dragan Primorac, a izlaganja su održali istaknuti strani i domaći stručnjaci. U radu skupa sudjelovala je i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.

Rad konferencije pratili su brojni predstavnici odgojno-obrazovnih institucija, civilnog sektora, državne uprave, nezavisni stručnjaci koji se bave zaštitom djece i mediji. Predavanja su održali dr. Mark Greenberg sa Sveučilišta Pennsylvania, koji je govorio o strategiji za prevenciju nasilja među djecom i mladima, dr. Josipa Bašić s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu (“Prevencija rizičnih ponašanja mladih: prevencijska praksa – utemeljenost na dokazima”), dr. Lidija Arambašić sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta (“Zašto se prevencija lako izgovara, teže definira, a još teže provodi?”), dr. Gordana Buljan Flander iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, (“Djeca u obitelji-čemu svjedoče i što doživljavaju?”) i dr. Dijana Vican, državna tajnica u MZOŠ (“Sigurno društvo – društvo protkano vrijednostima”).

U drugom dijelu konferencije, čija je tema bila uloga i doprinos medija u prevenciji nasilja među djecom i mladima, dr. Danijel Labaš s Hrvatskih studija održao je predavanje “Protiv nasilja – cenzurom ili medijskim odgojem i pedagogijom”.