Konferencija “Najbolji interes djeteta – dijalog između teorije i prakse”

Konferencija “Najbolji interes djeteta – dijalog između teorije i prakse”

CoEU povodu obilježavanja 25 godina Konvencije o pravima djeteta, u Bruxellesu je 9. i 10. prosinca 2014. održana konferencija “Najbolji interes djeteta – dijalog između teorije i prakse”, u organizaciji Vijeća Europe. Dodatni je povod održavanja konferencije u Belgiji to što će upravo ta zemlja  2015. godine preuzeti predsjedavanje Odborom ministara Vijeća Europe. A dodatni povod za odabir teme o najboljem interesu djeteta jest Opći komentar br. 14. Odbora za prava djeteta  (od 29. svibnja 2013.), koji se odnosi na članak 3. st. 1. Konvencije o pravima djeteta.

 

Cilj konferencije bio je razmotriti različite i kompleksne aspekte poimanja i primjene načela najboljeg interesa djeteta, kao jednog od četiri temeljna načela Konvencije o pravima djeteta. Posebice se ovo načelo razmatralo iz perspektive prava djeteta u slučajevima obiteljskih sporova, konflikta između roditelja te u postupcima (međunarodnih) posvojenja, djece u migracijama itd. Konferencija je nastojala iznaći rješenja koja će dovesti do konkretnih preporuka u postupanju s djecom u svrhu zaštite najboljeg interesa djeteta. Sudionici konferencije bili su predstavnici zemalja članica Vijeća Europe, nezavisni eksperti i predstavnici akademske zajednice, pravobranitelji za djecu te predstavnici civilnog sektora.

Na konferenciji je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu,doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić.

Više o radu konferencije i detaljnom programu pročitajte ovdje. (Foto: www.coe.int/hr/web/portal)