Konferencija “Socijalni rad u promicanju ljudskih prava”

U Puli je od 6. do 8. listopada 2008. održana Treća konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske pod nazivom “Socijalni rad u promicanju ljudskih prava”. Konferenciji su prisustvovale savjetnice pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i Danijela Žagar.

 

Savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović održala je plenarno predavanje “Zaštita prava djece iz perspektive Ureda pravobraniteljice za djecu”. Kroz predavanje je izneseno iskustvo petogodišnjeg praćenja ostvarivanja prava djece te je zaključeno kako su na području zaštite i promicanja prava djece učinjeni pozitivni pomaci, međutim i nadalje je velik broj djece koja su uskraćena u svojim pravima zbog nefunkcioniranja ili nedovoljnog funkcioniranja sustava njihove zaštite. Također je navedeno da su dječja prava najviše ugrožena u području zaštite od nasilja i zanemarivanja te obiteljskih odnosa.