Konferencija “Razvoj i perspektive pružanja socijalnih usluga u zajednici”

U Zagrebu je 4. i 5. listopada 2021., u organizaciji Centra za rehabilitaciju Stančić, održana međunarodna konferencija “Razvoj i perspektive pružanja socijalnih usluga u zajednici”. Konferencija je organizirana u okviru projekta “Dva koraka dalje”, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Centar Stančić skrbi se za više od 600 djece i odraslih osoba s invaliditetom. U njegovu sjedištu smješteno je njih 200, dok za sve ostale korisnike stručnjaci Centra pružaju socijalne usluge u dvije jedinice organiziranog stanovanja i četiri  dnevna centra u lokalnim zajednicama. Dva dnevna centra za djecu s teškoćama u razvoju nalaze se u Vrbovcu i Dugom Selu, a dva dnevna centra za korisnike organiziranog stanovanja nalaze se u Dugom Selu i Novom Jelkovcu.

Takva organizacija rada predstavlja važan učinak deinstitucionalizacije Centra Stančić. Bit transformacije Centra Stančić je u nastojanjima da budu na usluzi svim roditeljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom u svojoj obitelji.

O bitnim značajkama deinstitucionalizacije i transformacije te u kojoj mjeri one ovise o politici, na konferenciji je govorio prof. dr. sc. Nino Žganec sa Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu,  dok je izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu govorila o potrebama djece s teškoćama u razvoju u pogledu specijaliziranih socijalnih usluga.

Na međunarodnoj konferenciji iznesena su i iskustva stručnjaka iz drugih zemalja u jugoistočnoj Europi. Kao predstavnica Ureda pravobraniteljice za djecu, rad konferencije pratila je savjetnica Lidija Petrović.