Konferencija tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe

Konferencija tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe

U Hrvatskome saboru 30. listopada 2017. održana je II. Konferencija regionalnih tijela za ravnopravnost Jugoistočne Europe pod nazivom “Izazovi prikupljanja statistike po diskriminacijskim osnovama”, koju je organizirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici institucija i tijela za zaštitu ravnopravnosti iz Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Bili su tu i predstavnici svih pravobraniteljskih institucija iz Hrvatske, među kojima i pravobraniteljica za djecu doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić, koja je održala izlaganje pod naslovom “Diskriminacijske osnove u prijavama diskriminacije djece”.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić istaknula je iznimnu važnost unapređivanja kvalitete prikupljanja podataka po diskriminacijskim osnovama i statističke obrade dobivenih podataka koji bi bili usporedivi na nacionalnoj i regionalnoj razini i poslužili kao osnova za izradu i provedbu učinkovitijih politika zaštite od diskriminacije.

Na skupu su sudjelovali i saborska zastupnica i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Irena Petrijevčanin Vuksanović, kao izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora, zatim stručnjak za društveni razvoj i inkluziju Svjetske banke Dominik Koehler i ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof.

Više o sudionicima i zaključcima skupa pročitajte ovdje. (Foto: www.prs.hr)